Om os 

Livet er som en vifte, konstant kan vi opleve at viften kan foldes endnu længere ud

Om Erik

Jeg er født i november 1943, er gift med Mette og har fem børn.

Jeg er ikke som Mette født med “evnerne” åbne, men oplevede i slutningen af 1988 et meget kraftigt skifte omkring mig, ikke blot fysisk men også gennem det der bedst kendes som en “Fuld Kundalini-rejsning”, dette førte mig på en rejse gennem mange tilstande og oplevelser, lidt efter lidt måtte jeg erkende, at den åndelig/indre verden for mig, var lige så virkelig og naturlig som den fysiske verden, der omgiver os, for eksempel var det ikke et bevidst valg at jeg skulle være healer, det voksede nærmest frem “indefra” ganske som meget af det andet vi arbejder med.

Det samme gjalt det Shamanistiske arbejde og den gamle lærdom og erfaring jeg her havde med i “rygsækken”, jeg repeterede mange gamle inkarnationer som Shaman i de Nordamerikanske indianersamfund såvel som andre steder, men specielt det Nordamerikanske fylder meget og har været så stærkt, at andre ofte har “set med”.
Denne proces faldt ikke helt på plads før jeg erkendte at jeg i bund og grund stadig var og er “Shaman”, det er en del af mit fundament ganske som det at være healer blot er en videreudvikling af tidligere tiders lærdom og erfaring i mange kulturer.

Jeg ser ikke mig selv som et alternativ til det eksisterende og godkendte system, men som en spirituel/esoterisk udvidelse af den behandling der kan gives af læger, naturlæger og alternative behandlingsformer.

Til daglig er mit arbejdsområde den egentlige behandling og Spirituel udvikling gennem Healing, clairvoyance, Intuition, foredrag, kurser, samt det konkrete energiarbejde.

I det daglige arbejder Mette og jeg sammen som en enhed, da vi herved kan skabe en større energifelt og sammenkobling af de verdener, vi hver især har adgang til.

Ligeledes er det også min opgave at støtte og beskytte Mette i forbindelse med rensning af huse og områder, hvor det er påkrævet.
Da vi oftest arbejder gennem forskellige “verdener” har vi ofte hver sin “specielle” opgave i det samme hus og eller det samme område.

Jeg har haft spirituelle oplevelser -og tilgang siden jeg var barn, og fandt hurtigt ud af, at jeg ikke kunne vende de indre verdener ryggen

Om Mette

Jeg er født  i Syd Korea, opvokset i Danmark, jeg er gift med Erik og vi har 2 børn.

Jeg har haft spirituelle oplevelser -og tilgang siden jeg var barn, og fandt hurtigt ud af, at jeg ikke kunne vende de indre verdener ryggen.

Siden min tidlige ungdom har jeg forsøgt at forholde mig til de indre verdener gennem erfaringer, teosofi, spiritisme, okkultisme, etc. og fandt hurtigt ud af, at jeg var nødt til at følge min egen vej.

Jeg føler, at det, at blive brugt som et redskab for de indre verdener er en gave, som jeg ønsker at dele med andre. Derfor føles mine opgaver mere som et kald end som et arbejde.

Min måde at bruge clairvoyancen på er, at jeg kun ser eller får besked om noget, der er relevant for situationen. Jeg påkalder ikke afdøde. Hvis de har beskeder, der skal bruges i en given situation, vil de automatisk vise sig på det givne tidspunkt.

Jeg bruger clairvoyancen til at kunne formidle den hensigtsmæssige behandling, som bliver anvist fra klientens vejledere og sjæl.
Jeg arbejder sammen med forskellige grupper af vejledere og hjælpere på de indre planer. Min rolle, som behandler, er at være tolk, formidler og koordinator ved de forskellige opgaver, og gøre det, jeg får anvist fra de indre verdener.

Jeg får ikke ting at vide, klienten selv kan svare på. Jeg får, efter eget ønske, ikke besked om forestående ulykker eller dødsfald. Jeg kan ikke fortælle dig, hvordan din fremtid vil udarte sig, da du som menneske har din frie vilje, og det ikke er min opgave, at fortælle dig, hvad du skal bruge den til.

Etik & Tavshedspligt

Det gælder for alle vore opgaver, at vi har tavshedspligt. Vi taler ikke med nogen om, hvad vi har talt om under en session, og nævner end ikke for nogen, at du har kontaktet os.
Vi har begge været underlagt de offentlige regler for tavshedspligt i tidligere erhverv og disse regler er vore mindstekrav i vor klinik og udenfor.
Vi fører ingen kartoteker og er ikke tilknyttet noget offentligt system.
Vi hilser ikke på dig, hvis vi møder dig på gaden, hvis du ikke hilser på os først. Det er ikke fordi, vi ikke vil hilse på dig, men måske ønsker du at være helt anonym, og vil helst ikke have at andre ved, du kender os.
Vi kigger ikke på 3. personer, med mindre denne er til stede og giver sit samtykke.
Når vi arbejder gennem inspiration, eller clairvoyance kan vi sjældent huske, hvad der er sket eller hvad vi har talt om, når du er gået ud af døren.
Det er ikke fordi vi synes, du er uinteressant, men mange af de ting, vi ser når vi arbejder findes i nogle andre bevidsthedslag, end dem vi normalt befinder os i, i vores dagsbevidsthed. Vor hukommelse om hvad der er foregået, vil derfor blive sløret når vi afslutter en session. Hvis der er ting, der stadig er relevante ved efterfølgende behandlinger, vil de automatisk dukke op igen.

Hver behandling er enkeltstående. Det er helt op til dig, hvor mange behandlinger du ønsker, og med hvilke intervaller.
Vi har en tommelfingerregel, der siger at hvis du har været hos os 2 gange, og du ikke har mærket nogen effekt af behandlingerne, kan vi, eller den måde vi arbejder på, ikke hjælpe dig.
Vi vil da, hvis du ønsker det, prøve at hjælpe dig med at finde en anden behandler, der kan opfylde dit behov.
Vi har ingen 10 punkts regel angående etik, da det er en selvfølge i de verdener vi arbejder sammen med og i.
Etik er for os selv og det arbejde vi udfører alfa og omega.
Etik er ubetinget og indiskutabel og har højeste prioritet i alle sammenhænge også i vort daglige liv.
Vi betragter ikke etik som en engang vedtaget regel, men som en konstant udviklende indre proces.