Velkommen til

Spirituelt Udviklings Center

Hjemmesiden er stadig under opbygning – så der kan være eventuelle fejl og mangler på siden.

Lidt om centeret

Daglige ledere

Centeret bliver i det daglige ledet af Mette og Erik Abrahamsen.
Centeret -og vi, er ikke tilsluttet eller underlagt nogen gruppe, organisation eller trosretning, men er åben for alle holdninger og samarbejde.

Vi er af den overbevisning, at enhver har sin helt egen vej og måde at se verden på. Vores opgave er at støtte den enkeltes vej.

Da vi i Centerets regi fremdeles arbejder med spirituel udvikling i praktisk form, og dermed har skiftende kurser, foredrag, workshops samt andre aktiviteter, beder vi dig, såfremt du er interesseret, om at ringe til os, hvorefter vi snarest sender dig et opdateret program.

Vi er altid interesserede og glade for at komme ud og holde foredrag og kurser, hvadenten det er for små eller store hold, privat eller firma.

Kontaktinformationer

Ring eller skriv til os  – for en snak om tidspunkt, indhold og pris

Tlf:
98 42 69 66 (fastnettelefon)

Mail:
Erik: 
[email protected]
Mette: [email protected]

Vi ved, at med benævnelsen “Center” vil mange se en stor bygning for sig men sådan forholder det sig ikke rent fysisk, vort center er i huset hvor vi har vort daglige liv, vi adskiller ikke vore daglige gøremål fra vort spirituelle arbejde, det vi er det er vi 24 timer i døgnet.

Noget andet er måden vort hus er bygget op på “under overfladen”, vi er meget bevidste om vore forskellige rums indretning og hvad de skal anvendes til ganske som med os selv og dette gælder ikke mindst vort center eller “arbejdsrum”, de er bygget op på en for os, vore klienters og vore øvrige tjenesters mest hensigtsmæssig måde set med “spirituelle øjne”.

Gamle læreprocesser

Vi har selvfølgelig lige som alle andre fulgt forskellige uddannelsesforløb og kurser, men det primære i vores uddannelse er den indre uddannelse og det, at vi er hvad man kalder “Block” forstået på den måde, at vi bruger lærdom og erfaring fra tidligere tilværelser.

Vi er det vi arbejder med

Dette vil sige, at vi ikke er de behandlere vi er på grund af skoler og kurser som vi normalt kender dem, vi er først og fremmest Esoterisk uddannet, altså via de åndelige verdener, som vi til daglig arbejder og lever tæt sammen med.
Vi ser ikke os selv som et “alternativ” til de forskellige behandlinger der kan gives enten det er det etablerede system eller den alternative verden, men som en spirituelt tilbygning og mulighed for at give hjælp i den udviklingsproces vi alle er en del af.

Etik og tavshed

På samme måde er begreber som etik og tavshedspligt noget grundlæggende for os, og noget som er hævet over tidens diskussioner, det er selve fundamentet i vores arbejde og holdninger.

Da vi begge gennem vore tidligere arbejdspladser har været underlagt især tavshedspligt er dette helt naturligt for os.

Altid på skolebænken

For os betyder det i praksis, at vi altid er på skolebænken, at vi så at sige ER` det, vi arbejder med, uanset om det er vor familiemæssige dagligdag eller konkrete arbejdssituationer.

Så snart vi har taget et skridt begynder træningen og undervisningen til det næste.

At vælge eller ej

Vi har aldrig haft muligheden for, at sætte os ned og vælge hvad vi ville arbejde med, det valg er taget i en anden virkelighed og en anden tid, og som følge deraf, er vores arbejde med de forskellige teknikker og energier vi har adgang til, en dyb selvfølge, vi er det` vi er!

Det tog os begge lang tid at erkende, at vi var healere, at det vi så i begyndelsen, var clearvoyance, senere da der langsomt voksede andre måder at se, vide og “læse” og opleve på, måtte vi efterhånden opgive et “almindeligt” arbejde og udelukkende arbejde med disse muligheder for at hjælpe og støtte, hvor der er brug for det.

Seneste artikler

Kundalini

Kundalini KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. Det er vigtigt at understrege, at nedenstående mest drejer sig om en "Fuld" rejsning men, at der er mange mindre aspekter af Kundalinienergien og dens virke idet den kan virke i mindre...

Kundalini (selvoplevelse)

Kundalini (selvoplevelse) Som jeg selv oplevede starten på denne "kundalinirejse Det siger sig selv, at skal man ”nedkoge” flere års oplevelser i en artikel vil den mangle mange facetter og det håber jeg, at du som læser vil bære over med. På det tidspunkt da jeg selv...

Sjælemøde

Sjælemøde Et møde med mig selv (Absorbsion) Vi, Mette og jeg, havde været ude at rense et hus og en lejlighed for generende elementer, hvilket i sig selv var en større opgave.Da vi var færdige med arbejdet, sad vi sammen med endnu en clairvoyant og drak en sodavand....