Velkommen til

Spirituelt Udviklings Center

Vi håber du finder det du søger og finder inspiration i vore artikler. (26)

 

 

Når du læser vore artikler

Vore artikler afspejler det nu´ og det flow vi var i da de blev skrevet og som i alle andre forhold beder vi dig bruge din egen dømmekraft, brug ikke artiklerne som endegyldige sandheder, men vær tro mod dig selv og føl efter om det virker rigtigt og giver mening for netop dig…

At vi kan have en anden indfaldsvinket end mange andre skyldes det faktum, at vi først og fremmest er funderet i det praktiske arbejde i de indre verdener og derfor i vor dagligdag og daglige arbejde mest lærer indefra og ud i den fysiske verden, en lidt omvendt læringsproces i forhold til så mange andre.

Vi har 5 Videoer på You Tube fra Radio Jupiter, hvor vi bliver interviewet

omkring Kundalini og menneskehedens udvikling, dem kan du se / høre her:

Video 1.: Kundalini 1.  

https://www.youtube.com/watch?v=b_AU6kpzpOg 

Video 2.: Kundalini 2.  

https://www.youtube.com/watch?v=-wINqgCu87

Video 3.: Fra Makrokosmos til Mikrokosmos:

https://www.youtube.com/watch?v=Kijxt07AfFQ

Video 4.: Skelneevne/Karakterudvikling

https://www.youtube.com/watch?v=ZPkx3ZmMpFw

Video 5.:  Rejsen fra Alternativ til Spirituel forståelse:

https://www.youtube.com/watch?v=Hn4HQyHsu98&t=395

Lidt om centeret

Daglige ledere

Centeret bliver ledet af Mette og Erik Abrahamsen.
Centeret og vi er ikke tilsluttet eller underlagt nogen gruppe, organisation eller trosretning, men er åben for alle holdninger og samarbejde.

Vi er af den overbevisning, at enhver har sin helt egen vej og måde at se verden på. Vores opgave er at støtte den enkeltes vej og livsopgaver.

Vi ved, at med benævnelsen “Center” vil mange se en stor bygning for sig men sådan forholder det sig ikke rent fysisk, vort center er i huset hvor vi har vort daglige liv, vi adskiller ikke vore daglige gøremål fra vort spirituelle arbejde, det vi er, det er vi 24 timer i døgnet.

Noget andet er måden vort hus er bygget op på “under overfladen”, vi er meget bevidste om vore forskellige rums indretning og hvad de skal anvendes til ganske som med os selv og dette gælder ikke mindst vort center eller “arbejdsrum”, de er bygget op på en for os, vore klienters og vore øvrige tjenesters mest hensigtsmæssig måde set med “spirituelle øjne”.

Gamle læreprocesser

Vi har selvfølgelig lige som alle andre fulgt forskellige uddannelsesforløb og kurser, men det primære i vores uddannelse er den indre uddannelse og det, at vi lever og arbejder med, gennem og i det der kendes som Kundalini energierne og dette betyder blandt meget andet, at vi bruger lærdom og erfaring fra tidligere tilværelser.

Vi er det vi arbejder med

Dette vil sige, at vi ikke er de behandlere vi er på grund af skoler og kurser som vi normalt kender dem, vi er først og fremmest Esoterisk uddannet, altså via de åndelige verdener, som vi til daglig arbejder og lever tæt sammen med.
Vi ser ikke os selv som et “alternativ” til de forskellige behandlinger der kan gives enten det er det etablerede system eller den alternative verden, men som en spirituelt tilbygning og mulighed for at give hjælp i den udviklingsproces vi alle er en del af.

Etik og tavshed

På samme måde er begreber som etik og tavshedspligt noget grundlæggende for os, og noget som er hævet over tidens diskussioner, det er selve fundamentet i vores arbejde og holdninger.

Da vi begge gennem vore tidligere arbejdspladser har været underlagt især tavshedspligt er dette helt naturligt for os.

Altid på skolebænken

For os betyder det i praksis, at vi altid er på skolebænken, at vi så at sige ER` det, vi arbejder med, uanset om det er vor familiemæssige dagligdag eller konkrete arbejdssituationer.

Så snart vi har taget et skridt begynder træningen og undervisningen til det næste.

At vælge eller ej

Vi har aldrig haft muligheden for, at sætte os ned og vælge hvad vi ville arbejde med, det valg er taget i en anden virkelighed og en anden tid, og som følge deraf, er vores arbejde med de forskellige teknikker og energier vi har adgang til, en dyb selvfølge, vi er det` vi er!

Det tog os begge lang tid at erkende, at vi var healere, at det vi så i begyndelsen, var clearvoyance, senere da der langsomt voksede andre måder at se, vide og “læse” og opleve på, måtte vi efterhånden opgive et “almindeligt” arbejde og udelukkende arbejde med disse muligheder for at hjælpe og støtte, hvor der er brug for det.

Seneste artikler

Ny lys-indstrømning 2024

Ny lys-indstrømning 2024 Det er nu 12 år siden jeg sidst skrev om en “Lys-indstrømning” der ville komme ind over jorden i året 2012. Den gang florerede der et utal af historier lige fra “Dommedag” til de “Udvalgtes” redning, helt så vildt blev det selvfølgeligt ikke....

Kundalini

Kundalini (Ny: 6.2.24) Her på jorden kaldes denne universelle energi for Kundalini, men det er vigtigt at forstå at det er meget store kræfter der ligger bag denne energi, det er den energi der er grundlag for alt liv i universet. Når jeg skriver “En fuld...

Kundalini (selvoplevelse)

Kundalini (selvoplevelse) Som jeg selv oplevede starten på denne "kundalinirejse Det siger sig selv, at skal man ”nedkoge” flere års oplevelser i en artikel vil den mangle mange facetter og det håber jeg, at du som læser vil bære over med. At jeg har fået rigtigt...