Gamle læreprocesser

Vi har selvfølgelig lige som alle andre fulgt forskellige uddannelsesforløb og kurser, men det primære i vores uddannelse er den indre uddannelse og det, at vi er hvad man kalder "Block" forstået på den måde, at vi bruger lærdom og erfaring fra tidligere tilværelser.

Vi er det vi arbejder med

Dette vil sige, at vi ikke er de behandlere vi er på grund af skoler og kurser som vi normalt kender dem, vi er først og fremmest Esoterisk uddannet, altså via de åndelige verdener, som vi til daglig arbejder og lever tæt sammen med.
Vi ser ikke os selv som et "alternativ" til de forskellige behandlinger der kan gives enten det er det etablerede system eller den alternative verden, men som en spirituelt tilbygning og mulighed for at give hjælp i den udviklingsproces vi alle er en del af.

Altid på skolebænken

For os betyder det i praksis, at vi altid er på skolebænken, at vi så at sige ER` det, vi arbejder med, uanset om det er vor familiemæssige dagligdag eller konkrete arbejdssituationer.
Så snart vi har taget et skridt begynder træningen og undervisningen til det næste.

At vælge eller ej

Vi har aldrig haft muligheden for, at sætte os ned og vælge hvad vi ville arbejde med, det valg er taget i en anden virkelighed og en anden tid, og som følge deraf, er vores arbejde med de forskellige teknikker og energier vi har adgang til, en dyb selvfølge, vi er det` vi er!

Det tog os begge lang tid at erkende, at vi var healere, at det vi så i begyndelsen, var clearvoyance, senere da der langsomt voksede andre måder at se, vide og "læse" og opleve på, måtte vi efterhånden opgive et "almindeligt" arbejde og udelukkende arbejde med disse muligheder for at hjælpe og støtte, hvor der er brug for det.

Etik 0g tavshed

På samme måde er begreber som etik og tavshedspligt noget grundlæggende for os, og noget som er hævet over tidens diskussioner, det er selve fundamentet i vores arbejde og holdninger.

Da vi begge gennem vore tidligere arbejdspladser har været underlagt især tavshedspligt er dette helt naturligt for os.