Jeg er født i 1972 i Syd Korea, opvokset i Danmark, jeg er gift med Erik og har 2 børn.

Jeg har haft spirituelle oplevelser -og tilgang siden jeg var barn, og fandt hurtigt ud af, at jeg ikke kunne vende de indre verdener ryggen.

Siden min tidlige ungdom har jeg forsøgt at forholde mig til de indre verdener gennem erfaringer, teosofi, spiritisme, okkultisme, etc. og fandt hurtigt ud af, at jeg var nødt til at følge min egen vej.

Jeg føler, at det, at blive brugt som et redskab for de indre verdener er en gave, som jeg ønsker at dele med andre. Derfor føles mine opgaver mere som et kald end som et arbejde.

Min måde at bruge clairvoyancen på er, at jeg kun ser eller får besked om noget, der er relevant for situationen. Jeg påkalder ikke afdøde. Hvis de har beskeder, der skal bruges i en given situation, vil de automatisk vise sig på det givne tidspunkt.

Jeg bruger clairvoyancen til at kunne formidle den hensigtsmæssige behandling, som bliver anvist fra klientens vejledere og sjæl.
Jeg arbejder sammen med forskellige grupper af vejledere og hjælpere på de indre planer. Min rolle, som behandler, er at være tolk, formidler og koordinator ved de forskellige opgaver, og gøre det, jeg får anvist fra de indre verdener.

Jeg får ikke ting at vide, klienten selv kan svare på. Jeg får, efter eget ønske, ikke besked om forestående ulykker eller dødsfald. Jeg kan ikke fortælle dig, hvordan din fremtid vil udarte sig, da du som menneske har din frie vilje, og det ikke er min opgave, at fortælle dig, hvad du skal bruge den til.