Børn har, ganske som voksne, deres problemer at slås med. Det kan gøre sig gældende helt ned i svangerskabet og spædbørnsalderen.

Det kan komme til udtryk i f.eks. stress, indlæringsvanskeligheder, taleproblemer, manglende evne til at kunne koncentrere sig(DAMP), agression, ubalance i barnets søvn, vækst, eller mængde af fødeindtagelse.

Kolik, allergi, hyppige eller kroniske sygdomsforløb, negative handlingsmønstre, læse/stave problemer, uhensigtsmæssig social adfærd, og de kroniske eller tilbagevendende sygdomsforløb kan i værste fald øges i styrke og hyppighed, jo ældre barnet bliver.

Mange børn er meget meget sensitive over for hvad der sker omkring dem, og i dem. Meget mere end vi så det for bare få år tilbage.

Mange børn i dag har en kærlighedsevne og en tillid, som er helt unik. De har et stort behov for at føle, at de hører til, og at tale med nogen, der forstår noget af den verden de oplever.

Det drejer sig i særdeleshed om de spirituelle verdener, som mange børn har en helt naturlig tilgang til.
Andre gange kan mor og barn have brug for hjælp til at genvinde balancen efter fødslen.

I en holistisk børneterapi er én af mine opgaver at formidle informationer fra barn til forældre og omvendt.
Jeg vil bede den voksne om en symptombeskrivelse, og jeg vil bruge clairvoyance til at lytte til barnet og lade det tale.

Dette gælder helt ned til børn i svangerskabet og spædbørnsalderen. Barnet ved næsten altid, bevidst eller ubevidst, hvor ubalancen har sit udspring.

Jeg vil i samråd med barnet, dets sjæl og vejledere formidle den hensigtsmæssige behandling, med de midler, jeg får anvist fra de indre verdener.

Se eventuelt også artiklen:

Børn er små voksne