Samtalen er den måde vi starter enhver behandling. Allerede under de første minutter har jeg fået nogle hint via clearvoyancen.
Mange er lidt nervøse til at begynde med og det er ganske normalt, det er jo den første gang i en ukendt verden, men den forsvinder hurtigt da det ikke er en form for eksamen, men rolig snak uden tidspres.
Normalt vil vi indlede behandlingen ved at afdække de dybereliggende problemer og baggrunden for at de er opstået, derefter benytter vi healing til at opløse problemet og følgevirkningerne.
Der kan være mange tanker og oplevelser, der kan være rare, eller nødvendige at få sat "på plads".
Det kan være sider af livet, der er svære at overskue lige nu og alene.
Da verden som sådan er inde i store omvæltninger vil vi jo alle blive påvirket på mange områder af livet og det gælder især parforhold, forhold til venner og os selv.
For mange bliver det aktuelt, at tage sit liv op til revision ofte uden, at det føles som et frivilligt valg men noget man nærmest bliver "presset" ind i.
Det kan ofte være vanskeligt at finde øre til de mange spørgsmål og tanker der dukker op, når forståelsen for os selv og verden omkring os melder sig uden, at risikere at blive "hængt ud".
Det er derfor vi arbejder som vi gør ved, at kombinere samtale, clearvoyance, intuition og healing.