Jeg er født i november 1943, er gift med Mette og har fem børn.

Jeg er ikke som Mette født med "evnerne" åbne, men oplevede i slutningen af 1988 et meget kraftigt skifte omkring mig, ikke blot fysisk men også gennem det der bedst kendes som en "Fuld Kundalini-rejsning", dette førte mig på en rejse gennem mange tilstande og oplevelser, lidt efter lidt måtte jeg erkende, at den åndelig/indre verden for mig, var lige så virkelig og naturlig som den fysiske verden, der omgiver os, for eksempel var det ikke et bevidst valg at jeg skulle være healer, det voksede nærmest frem "indefra" ganske som meget af det andet vi arbejder med.

Det samme gjalt det Shamanistiske arbejde og den gamle lærdom og erfaring jeg her havde med i "rygsækken", jeg repeterede mange gamle inkarnationer som Shaman i de Nordamerikanske indianersamfund såvel som andre steder, men specielt det Nordamerikanske fylder meget og har været så stærkt, at andre ofte har "set med".
Denne proces faldt ikke helt på plads før jeg erkendte at jeg i bund og grund stadig var og er "Shaman", det er en del af mit fundament ganske som det at være healer blot er en videreudvikling af tidligere tiders lærdom og erfaring i mange kulturer.

(Se eventuelt artiklen: "Kundalini, som jeg selv oplevede den.")

Jeg ser ikke mig selv som et alternativ til det eksisterende og godkendte system, men som en spirituel/esoterisk udvidelse af den behandling der kan gives af læger, naturlæger og alternative behandlingsformer.

Til daglig er mit arbejdsområde den egentlige behandling og Spirituel udvikling gennem Healing, clairvoyance, Intuition, foredrag, kurser, samt det konkrete energiarbejde.

I det daglige arbejder Mette og jeg sammen som en enhed, da vi herved kan skabe en større energifelt og sammenkobling af de verdener, vi hver især har adgang til.

Ligeledes er det også min opgave at støtte og beskytte Mette i forbindelse med rensning af huse og områder, hvor det er påkrævet.
Da vi oftest arbejder gennem forskellige "verdener" har vi ofte hver sin "specielle" opgave i det samme hus og eller det samme område.

Livet er som en vifte, konstant kan vi opleve at viften kan foldes endnu længere ud