Jeg vil her holde mig indenfor de begreber der angår healingen set fra det fysiske niveau, idet healing esoterisk set rummer en dybere viden og forståelse som det vil føre for vidt at komme ind på i en introduktion, som denne er ment som.

Healing betyder i sin enkelhed at hele, at gøre hel og skabe balance.

Der bliver i dag brugt mange betegnelser og begreber omkring det, at heale og det er for så vidt naturligt nok da vi er nød til, at forholde os til det der føles rigtigt for hver især, men efterhånden som vi lærer at beherske selve formens "magi", vil det føles mere og mere naturligt, at "gå direkte til kilden" og udspringet for selve healingens væsen og beherskelsen af samme og dermed vil healing kort og godt være HEALING

Healingens væsen

Der er 4 forhold ved healingen der kan skelnes imellem, healing som forløsning, healing som en egentlig balancering af krop, sind og ånd, healing som reel transformation og en kombination af disse.

Healeren som kanal

Som kanal for en healene energi er healerens egen tilstand afgørende da han vil virke som en form for forstærker og dermed kun kan videregive den energi som hans eget "system" kan bære og tåle, dette er en livslang proces og udvikling, måske forberedt over mange liv.

Traditionel Healing

Ved traditionel healing sker der en overførsel af energi via healeren til klienten. Healeren er kanal for energi, som modtages og viderebringes. Da healeren er kanal er det vigtigt at være så "ren" en kanal som muligt.
At være en "ren" kanal vil sige at holde egne følelser og holdninger ude af processen, at kunne lade den modtagende være det ubetingede midtpunkt.
Den modtagende (klienten) skal føle sig i gode hænder, så inden man vælger en healer (eller en hvilken som helst anden behandler) er det en god ide at tage en snak med vedkommende eller få vedkommende anbefalet af andre.

Den "dybere" healing

En "dybere" måde at heale på er ved at skabe et rum, hvorved klientens sjæl selv kan arbejde, hvilket som oftest resulterer i personlige oplevelser under healingen.

Ved denne form for healing skabes en form for en "boble" og klientens legemer gennemstrømmes nærmest af en form for lys eller meget fint stof som nærmest opløser gamle tilstande i de forskellige legemer, herunder tankelegemer og følelseslegemer. Klienten vil oftest føle en stor lettelse og ro bagefter men da arbejdet foregår i alle legemer vil en vis træthed være naturlig bagefter.

Kundalini & healing

Generelt vil det at have en "åben" kundalini-rejsning først og fremmest betyde, at man konstant "er på arbejde" og konstant er i en vedvarende udviklingsproces, hvilket selvfølgeligt også "smitter af" på arbejdet med healing og andet, healingen bliver en måde at betragte verden og tidshorisonten på som igen bringer enhver healing-proces ind i et større perspektiv.
Det er klart at den direkte adgang ind i denne ild i friktion har betydning i forhold til det at heale, men det er stadig vigtigt for dig som modtager af healing at vælge healer udfra din "mavefornemmelse", det er ikke sikkert at du har brug for netop denne energi, føl efter i dig selv, ganske som i alle andre situationer.
Denne form for healing har sin største betydning i forbindelse med healing af grupper, landskaber, huse og lignende.

At "absorbere"

En tredie mulighed er at "absorbere", altså overtage de følelsesmæssige/tankemæssige ophobninger/blokeringer der ikke kan frigøres på anden måde, men ellers er rede til at skulle slippes, problemet her er at Healeren selv er nødt til at forløse blokeringen gennem en efterfølgende proces, hvilket kan tage op til flere dage og selvsagt kan indeholde en vis risiko.
Dette er ikke en "almindelig" måde at arbejde på, men ved arbejde med børn eller i særlige tilfælde kan det være nødvendigt.

Måden jeg arbejder på

Måden jeg arbejder på er de allerede nævnte og ikke bundet til noget system eller navn, men er et direkte samarbejde med de indre verdener, altså den ESOTERISKE gren af det at heale.
Selve healingen eller måden at heale på, afhænger af den aktuelle situation, og de indre verdener der aktuelt arbejdes gennem.

Hvornår heale

Healing er særdeles effektiv ved fysiske som ved følelsesmæssige skader og blokeringer - Nye som gamle. Uanset om man tror på det eller ej.

Da tid og afstand er knyttet til den fysiske verden er det ingen hindring at arbejde med angst, gamle traumer, oplevelser og fysiske sår og skader hvadenten de er knyttet til dette liv eller har deres oprindelse i tidligere liv.

Ved overgreb

Følelsesmæssige problemer vil som oftest vise sig som fysiske problemer der kan sætte sig mange forskellige steder i kroppen og have mange udtryksformer/virkninger.
For eksempel vil overgreb fysisk/følelsesmæssigt i barndommen ofte sætte sig i hofteområdet.
Herunder regner jeg også en tilsidesat eller underkendt integritet, altså retten til at være som man er.
Disse overgreb resulterer ofte i et problematisk seksualliv, manglende selvfølelse og fysiske problemer i underlivet.