Clairvoyance, Intuition / højere intuition er ikke en evne eller tilstand jeg har søgt men en følge af den naturlige udviklingsproces, en proces og en evne det tog mig lang tid at erkende og acceptere og som hele tiden er i forandring.

Det vil sige, at straks når du kommer, vil jeg danne mig et billede af de problemer og muligheder der er omkring dig og sammen taler vi om hvad du føler er vigtigt, at arbejde med her og nu.

Det at være clearvoyant / intuitiv er ikke en kvalitet i sig selv og som sådan bruger vi ikke clearvoyancen og intuitionen selvstændigt men altid som et af flere værktøjer knyttet sammen med det øvrige arbejde vi laver.

Dette betyder at jeg ikke ”underholder” med clairvoyancen eller bruger den, uden der samtidigt bliver foretaget det relevante indre og ydre arbejde med eksempelvis samtale og healing.
Dette betyder at jeg ikke påkalder for eksempel afdøde, de lever i deres verden og har ikke det fornødne overblik. i stedet kan jeg se ind i deres verdener "oppefra" og kommunikerer med deres "højere selv" hvis det er påkrævet.

For eksempel er det en klar fordel i nogle tilfælde, at gå tilbage eller frem i tid for at se nogle sammenhænge i nogle tilbagevendende problemstilling eller hvilke fremtidige opgaver der er ved at blive gjort klar til.

Da mange problemer er ”bundet” ind til en familiegruppe og problemets opståen kan ligge mange slægtled tilbage kan det være en ren nødvendighed at ”se” problemets opståen hvorved dette kan opløses ”ved roden” da det, at arbejde i en større tidshorisont, ikke er noget problem i de bevidsthedslag der åbnes op til gennem intuitionen og som ikke kan nås gennem clairvoyancen.

Dette lyder måske lidt underligt, men ganske kort er forskellen på clairvoyance og intuition, at hvor de clearvoyante evner er bundet ind i og virker gennem de astrale legemer og er en del af de meget gamle tilstande mennesket har erfaring gennem og i fremtiden vil frigøre sig fra, intuitionen er en evne der virker gennem Sjælen og de bevidsthedslag der ligger over Sjælens bevidsthedslag, dermed en fremtidig evne der vil blive helt naturlig for os alle og dermed også adgangen til det der indenfor eksempelvis Teosofien og Rudolf Steiner kaldes Akasha-kronikken som rummer al viden om enhver og vor evolution.

Da vi består af mange ”lag” og bevidstheder, evner, muligheder og problemstillinger er det altid nødvendigt at ”se” ind gennem mange ”vinduer” og mange indfaldsvinkler og dermed kan det være, at det problem der er mest tydeligt i vor dagligdag ”kun” er det` vi lige mærker her og nu men løsningen eller årsagen ligger et helt andet sted og dertil bruger jeg clairvoyancen og intuitionen for bagefter at bruge healingen til at rydde op eller eliminere problemet hvor det er bedst muligt lige her og nu og ifølge de øvrige mål og processer du er i.

Det er klart at Etik og Respekt er alfa og omega i denne form for arbejde, derfor har vi også nogle helt klare regler som er ufravigelige for os og nogle af dem vil jeg gengive her:

  1. Ved kontakt med afdøde er det helt klart vort ansvar hvad der bliver videregivet og vi tillader ikke, at der kommer noget eller nogen ”igennem” som ikke er relevant og støttende for dig fremover.

  2. Vi kigger ikke på andres liv eller situation hvis de ikke selv er til stede.

  3. Clairvoyance og intuition er en gave til brug for fremskridt og evolution og vi bruger dem i denne ånd, dette betyder at vi aldrig vil berøre dødstidspunkter eller andet der vil give angst eller tilsidesætte din egen frie vilje.

  4. Vor måske vigtigste opgave som dine behandlere er, at hjælpe dig med at komme dertil hvor du ikke har brug for os mere.

Det er klart at vi kunne skrive mere om begrebet men det vil vi bede dig læse under Etik og tavshedspligt