Nogle spirituelle betragtninger i årsskiftet 2020/21

Som de fleste vel nok er klar over er vi som menneskehed på vej ind i en udvidelse af den menneskelige bevidsthed og det vil have indvirkning på skabelsen af den nye menneskerace ( Den 5.underrace) som vil være en realitet indenfor de næste 300 år.

Hvad betyder det så i forhold til vor hverdag i dag, og har det noget at gøre med for eksempel Corona virussen som er så aktuel lige nu, jo det har det og ikke så lidt endda når vi kigger ind i det lidt større billede.

Alene det at udvikle bevidstheden globalt er et meget stort projekt at sætte i gang, der bliver talt så meget om 4-5 dimensioners bevidsthed hvilket også er målet indenfor nogle hundrede år, men selve processen med at forberede bevidstheds udviklingen foregår på mange planer og kræver i første omgang at menneskeheden forholder sig i en relativ ro globalt set og hvordan gør man så det på en måde der også rummer den udvikling der sideløbende skal foregå, det drejer sig om ca. 17-18 milliarder mennesker i den menneskelige cyklus, altså både de der er i fysisk inkarnation og de der befinder sig på de forskellige andre bevidsthedsplaner.

Med hensyn til de nye bevidstheds tilstande vi er på vej mod, er det en længere proces eller rejse vi alle må foretage sammen og hver for sig, det gælder ikke blot mennesker men også egne, lande, regeringer og så videre.
Det samme gælder de følelsesverdener og tankeverdener vi hver især indeholder og virker ud fra og som vi oplever bliver aktiveret på godt og mindre godt i denne tid.

Nogle mennesker fungerer nærmest 2 dimensionelt, der findes kun mig selv og de andre, nogle ser lidt flere nuancer i forhold til sameksistens og ansvar og andre igen rummer noget mere overblik og handling over de samlede forhold og processer.

Det samme gælder begrebet følelser, som for eksempel angst i de mange forskellige udtryksformer denne angst kan iklæde sig, angst for ikke at være gode nok, angst for den ind i mellem svære virkeligheden som man så må give andre skylden for eller skabe historier omkring for at slippe for at se realiteterne som de er.

Noget andet det er nødvendigt at udvikle for at komme videre i processen er skelneevnen, begæret, etik og ærlighed, hvis disse ting ikke er rimeligt på plads vil vi ganske enkelt ikke komme forbi tærskelvogteren, dette gælder i særlig grad hvis vi arbejder udefra spirituelle principper.

Der er rigtigt mange sider af livet der bliver sat på prøve lige nu og det gælder ikke mindst indenfor spirituelle kredse, har vi tillid til processen, har vi tillid til at alt i sidste ende er som det skal være?

Rent økonomisk er der også mange udfordringer for de fleste mennesker og selvfølgeligt også i de spirituelle kredse, kan vi stå stærkt i strømmen, eller vil vi falde for fristelsen til at digte på vore evner og tilgange til den åndelige verden?

På den anden side skal vi også til at udvikle skelneevnen, ikke blot i verden i almindelighed men i lige så høj grad i “egne spirituelle rækker”, kan vi gennemskue rigtigt/forkert, etisk/uetisk og mange andre situationer.

Der er ingen tvivl om at der ligger mange udfordringer foran os, men også mange skridt fremad i en ny tids udvikling, det kan føles hårdt til tider men også give mange små og store sejre og fremskridt for den enkelte og for grupperne overalt på jorden.

Jeg vil slutte med at ønske alle en godt, givende og udviklende nyt år.

Erik Abrahamsen.