Vore artikler afspejler det nu´ og det flow vi var i da de blev skrevet og som i alle andre forhold beder vi dig bruge din egen dømmekraft, brug ikke artiklerne som endegyldige sandheder, men vær tro mod dig selv og føl efter om det virker rigtigt for netop dig...

En god rettesnor vil altid være: Giver det mening for netop dig

Artiklerne er skrevet som en form for stikord og oplæg til reflektion over emnerne men er selvfølgeligt en afspejling af vore egne oplevelser i de tankeformer, følelsesformer og oplevelser vi selv har i disse verdener og generelt holder vi os så vidt muligt fra at gentage hvad andre allerede har skrevet hvor vi kan, men vi kan have andre indfaldsvinkler end de generelle og nu engang vedtagne.

At vi kan have en anden indfaldsvinket end mange andre kan skyldes det faktum, at vi er funderet i det praktiske arbejde også hvor det gælder tidligere liv og derfor ofte, i vor dagligdag og daglige arbejde, kan og ofte ikke kan undgå, at efterprøve virkningerne af det vi skriver og det vi skriver om.