Se eventuelt: Kundalini generelt & Kundalini-selvoplevelse

Det er ikke min intention, at skabe mere angst omkring kundalinibegrebet, men for fuldstændighedens skyld og efter opfordring vil jeg i denne artikel fokusere på de tilfælde hvor selve energien ikke følger ”de store linier” eller bliver årsag til sygdomme eller angst og misopfattelser fra en selv eller omgivelserne.

Åndelig indsigt

Jeg vil godt allerede nu slå fast, at en kundalini rejsning i sig selv ikke fører til åndelig indsigt og udvikling, det forholder sig snarere helt omvendt, en indre og åndelig udvikling kan føre til en kundalinirejsning og der i gennem åbne os for ”et guddommeligt udtryk”, altså det at rette vor indre viden og oplevelse ud i verden

Da kundalini-energien er selve drivkraften i hele den menneskelige evolution og udvikling er det nødvendigt at forstå dens måde, at virke på og især hvad der sker i vores krop, følelser og tanker og dermed vil hele vort billede af denne energi være en væsentlig faktor i vor oplevelse af de problemer vi vil kunne opleve og om vi vil forstærke angst og frustration eller vi vil kunne finde et leje hvor vi kan påvirke processen på en så positiv måde det nu er muligt.

At forsere udviklingen

I forbindelse med de opgaver eller den ”nødvendige” udvikling der kan være vores årsag eller dybere mening med at leve i verden kan vi i samarbejde med vore inderste ”kærner” beslutte, at ”skrue op” for det tempo vi normalt udvikler os på eller som vor egen vejleder udtrykker det ”at få et guddommeligt udtryk”. Dette vil i de mest positive aspekter betyde at vi i stedet for at gå, sætter os op på en motorcykel udviklingsmæssigt set i dette liv. En kundalinirejsning skal gentages i hvert fysiske liv men for hver gang bliver det lettere at gennemgå denne proces.

At en sådan energi arter sig meget forskellig fra person til person, skal ses i lyset af den måde vi virker som individer og individualister og også på den måde vi virker i vore fysiske kroppe, vore æteriske kroppe, samt de andre kroppe vi består af. Derudover vil det være væsentligt, at forstå, så godt vi nu kan, hvordan de forskellige energier i de forskellige legemer virker og reagerer og allerede her vil vi være langt fra det verdensbillede som det etablerede behandlersystem opererer med og dermed vil vi oftest være på ”herrens mark” i forhold til det, at blive forstået eller få en realistisk hjælp til at leve eller udvikle os gennem disse oplevelser.

Hovedtræk

Jeg vil allerede her se hele dette billede af kundalini-energien og dens forløb ud fra 4 forskellige indfaldsvinkler nemlig:

A: En fuld kundalinirejsning (Som jeg allerede har skrevet om)

B: En begrænset eller sporadisk kundalinirejsning.

C: Kundalini-energien som forløber ”planmæssigt og er startet op i et udviklingsmæssigt forløb og i en vis balance.

D: Kundalini-energien som ikke forløber planmæssigt og ikke kan tolkes som et ”naturligt” forløb.

Det jeg i det følgende vil beskæftige mig mest med er de 3 sidste grupper, da den første kategori allerede er blevet omtalt i de foregående artikler: Kundalini-generelt og kundalini-selvoplevelse.

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at denne energi ”normalt” løber i ethvert menneske styret gennem et punkt nederst på rygsøjlen som en strøm styret af en ”transformator” det`, der i de indiske skrifter kaldes: ”Den sammenrullede slange”, denne strøm løber hele livet i et stille tempo med en konstant svag udledning som i et tilpasset tempo langsomt og liv efter liv aktiver de forskellige chakra eller energipunkter rundt omkring i kroppen, dette er der intet unaturligt i, det er evolutionen, det er selve den måde vi fra tidernes morgen skaber udvikling i chakra efter chakra og denne proces vil fortsætte til vi ikke længere har brug for at benytte vore kroppe til at skabe erfaring og lærdom.

Det er ikke muligt at ”se” eller måle disse energier eller selve ”transformatoren” da disse er af en hurtigere vibrerende masse end de energiformer vi til dagligt kender og heller ikke med de ”normale” clairvoyante evner er det muligt at erkende disse energiformer.

Det er normalt ikke muligt bevidst, at ”aktivere eller tænde” denne kundalinienergi til en kraftigere udledning, men ikke desto mindre er der sket og sker stadig uheld eller utilsigtede ”rejsninger” som kan aktivere visse centre eller chakra uhensigtsmæssigt.

Dette hænger sammen med de gener vi i de vestlige kropstyper er underlagt, det er først nu vi skal til at opbygge de genetiske muligheder i disse kropstyper og det siger næsten sig selv, at i en overgangs periode kan vi komme ud for mange ubalancer og uhensigtsmæssige reaktioner både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt.

Effekten af en sådan skade kan give sig meget forskellige udtryk enten rent fysisk, i kombination med følelsesmæssige eller tankemæssige ændringer eller forstærkede oplevelser af mange forskellige former, ikke sjældent udløses en eufori eller en urealistisk selvoplevelse/selvbillede.

Man kan sige, at livet kan blive som, at vandre på en knivsæg, så alene det at få en normal dagligdag til at virke kan kræve hele ens opmærksomhed og lægger vi så til, at der er en meget ringe forståelse i det omgivende samfund, i vennekredsen, i familien og andre steder så vil vi allerede her være ret ilde faren.

I klemme

Et stort problem hvis man er kommet ”i klemme” med en sådan oplevelse er den måde vi bliver mødt med af de grupper eller instanser der beskæftiger sig med disse emner, enten vil man opleve, at det er spændende og specielt og risikoen for at blive ”fejlforstået” og fejl-behandlet er ubetinget til stede.

Muligheden for at møde en gruppe som ser ”det hele” som sygdom og en skade er også af de mere negative da man kan blive låst fast i en sådan indstilling eller ligefrem kan få oparbejdet en angst eller fastlåst mening om den problematik man står i.

Mange børn bliver i dag født med forløberen af den øgede energi i deres ”systemer” hvilket resulterer i forskellige diagnoser som pt. er det bedste/værste det etablerede system kan bidrage med på nuværende tidspunkt men gennem disse diagnoser er der en vis hjælp at hente for de forældre, skoler etc. der oplever disse tilstande.

Noget anderledes stiller det sig for de fleste voksne der oplever energierne på egen krop og her er der en meget begrænset hjælp at hente på grund af den store uvidenhed og misopfattelse der er generelt, også i det alternative system hvor en jagt på, at blive ”åndelige” eller en vis ”salgbarhed” over for begrebet bliver udnyttet fuldt ud.

Hvad kan da starte en sådan utilsigtet kundalini?

Det er der mange eksempler på, selv om ikke alle er egentlige kundalini-relaterede problemer:

Stærk feber over en længere periode.
Problemer under en fødsel.
Misbrug af visse stoffer.
Kraftigt chok eller sindsstemning.
Uhensigtsmæssig brug af visse former for yoga og andre former for bevidsthedsudvidelse og fysiske tiltag.
Uhensigtsmæssig brug af seksualitet.
Visse terapier som bliver brugt uden nok viden eller indsigt.
Listen kunne blive meget længere endnu men mærkeligt nok er der, så vidt jeg har hørt om, aldrig forekommet en kundalini-respons i forbindelse med mennesker der har været udsat for lynnedslag eller egentlige stærke elektriske stød.

Nogle problemer bliver yderligere forstærket af de tilstande vi oplever ved en belastning af` eller ekstra sensivitet i mange af de sanser vi har og de udtryksformer vi virker igennem.
En følelsesmæssig ustabilitet og nærtagenhed er meget almindelig ligesom vredesudbrud og følelsen af at blive krænket eller misforstået heller ikke er ualmindelig. (Dette ses tillige ofte i forbindelse med et ”almindeligt” udviklingsforløb.)

Hvad er det da der sker?

For at forstå hvad der sker, er det en fordel, at vide hvad der er det ideelle forløb, det vil sige at ved, en egentlig kundalini-rejsning vil energien stige op gennem den ene kanal i rygsøjlen med følelsen af normalt en stærk varme. Energien ender i pandecentret og falder en del til ro hvorefter en reel udrensning finder sted nedefra og op i et langsommere tempo chakra for chakra. (Også her kan der være forskelle fra person til person).

I den efterfølgende proces, som kan løbe i årevis (læs evt. de foregående artikler) vil de gamle tilstande vi har mødt gennem livet og tidligere liv blive forløst, det siger sig selv, at det må tage sin tid at rydde op i liv efter liv efter liv…
Dette er en fuld ”rejsning” der som allerede nævnt er meget sjælden men begrænsede rejsninger der som hovedformål har en aktivering af mindre områder at gøre vil oftere opleves og kan i sig selv være vanskelige nok at håndtere eller få forståelse for i som uden for det etablerede system ligesom det ofte forsøges udnyttet i den ”alternative” verden.

De egentlige problemer kan opstå når angst eller uvidenhed forhindrer en accept af tingenes tilstand, således at vi bliver forhindret eller holdt fra, at føle hvad der kommer indefra, idet vi som regel får den inspiration vi har brug for.

Når dette er sagt er der en helt anden kategori nemlig de udledninger af energi som ikke følger de ideelle baner eller ikke er forberedt i personens udviklingsforløb og det er disse tilfælde jeg i det følgende vil beskæftige mig med.

Ild under friktion

Når man tænker på, at denne energi er ”ild under friktion” og den renser ud nærmest som en mellemting mellem en flaskerenser og en ild der brænder forhindringer væk i alle de større og mindre nervebaner, i hjernens forskellige baner og grupperinger, så skal der ikke så meget til, at det kan gå helt galt, hvilket også sker for mange.

Allerede under den første ”udladning” vil en stærk strøm løbe fra punktet nederst på rygsøjlen og op gennem rygsøjlen, løber en del af denne energi nedad og ”tænder op” i de nederste dele af kroppen uden først at have aktiveret de ”kontrollerende” punkter i hovedet kan vi få problemer med at styre seksualiteten som i værste fald kan komme helt ud af kontrol.

Går energien op ad ryg graden og fortsætter lige ud gennem toppen af hovedet kan vi få ødelagt meget af det æteriske stof der blandt andet skal beskytte os fra indstrømning ”udefra”, fra nogle af de verdener der omgiver os. En sådan skade kan være særdeles alvorlig og kan i værste fald medføre sindssyge eller mist af egen kontrol over handlinger eller oplevelser.

Ovennævnte kan også resultere i, at alt for mange gamle traumer eller voldsomme oplevelser bliver frigjort på en gang, så mange, at vi helt enkelt bliver ”overvældet” af angst, egentlig depression eller lignende i en grad der i sig selv forhindrer en reel helbredelse eller behandling.

Er vi så heldige, at energien i sit første forløb, (dette tager kun nogle sekunder op til et par minutter) løber som den skal og derefter falder til ro men fortsætter med sit arbejde med at rydde op i de store energibaner og knudepunkter (chakra), vil vi kunne opleve, at nogle steder vil modtage for meget energi eller udrensning for tidligt i forløbet. Dette kan bevirke en overstimulering af et eller flere chakraer og for eksempel åbne op til nogle bevidsthedslag vi endnu ikke er klar til at håndtere på dette tidspunkt af udviklingen.

En sådan skade kan resultere i for eksempel såkaldte clairvoyante evner men uden de indre og dybere etiske eller forståelsesmæssige ”drejebøger”. Det svarer i realiteten lidt til det, at ”dyrke” clairvoyance på kurser eller lignende, her udnyttes ofte også en svaghed eller skade i de æteriske legemer men blot er det en skade eller en evne der stammer fra tidligere liv men endnu ikke er helet helt op da fremtidens brug af sådanne evner vil virke ud fra andre resurser i vore legemer.

Misbrug

For eksempel har mange som har konsulteret clairvoyante, får at vide, at der ligger misbrug seksuelt bag deres problemer (det sker også udenfor kundalinl-problematikken) og her ligger et problem som man bør være opmærksomme på, idet et fysisk misbrug og et psykisk misbrug ser meget ens ud i de ”verdener” og de billeder vi ”får serveret” kan meget vel dannes gennem vort eget ”sindbillede”. En forkert ”diagnose” her vil kunne give mange problemer efterfølgende også for de omgivende relationer.

Som jeg skrev i begyndelsen er det ikke min hensigt at skabe mere angst om dette emne eller en afstandstagen til de mange gode øvelser og spirituelle træninger der findes ikke blot her i landet men over hele verden. Disse ”skoler” og grupperinger er selvfølgeligt meget forskellige i deres opbygning og i deres ideologi og inden man kaster sig over noget nyt er det her som i alle andre forhold en rigtig god ide at sætte sig ind i så meget som vi nu kan om ethvert sted eller skole især er det en god ide at ”føle efter” om der ligger en seriøs ide eller holdning bag, om ønsket om opnåelse af resultater bunder i en spirituel ydmyghed og tjeneste eller ønskerne bunder i en jagt på, eller begær efter viden og magt udsprunget af egoet eller selviskhed.

Det er klart, at hvad enten vi oplever en ”fuld” kundalinirejsning, en delvis eller en mindre udladning, så er det noget der vil virke endog meget skræmmende på de fleste og med rette, men kan vi vende vor angst eller frustration til, at opleve denne proces som en proces vi kan drage nytte af og i stedet prøve, at leve og opleve med den, i stedet for mod den, så vil vi allerede kunne finde en større indre og ydre ro og dermed vil muligheden for at kunne virke bedre i dagligdagen være indenfor rækkevidde.

Det er vigtigt at forstå, at vi som mennesker gennemgår en meget lang udvikling gennem forskellige racer som hele tiden vil søge at nå en mere og mere perfekt tilstand med et større og større potientale, den ”gamle” model vi hele tiden udvikle sig mod en større og større ”finhed” i sin struktur. Da denne udvikling til tider går end dog meget stærkt er det ”formålstjenligt” at opgradere disse gamle modeller inden der er nok af de nye modeller til rådighed og det er det vi oplever lige nu i et større og større omfang.
Det er blandt andet derfor vi kan opleve nogle af disse kundalini rejsninger og dermed er de fysiske og psykiske risici også til stede i et større og større omfang.

Er der sket en overstimulering af et eller flere centre med efterfølgende gener eller oplevelser til følge vil det i første omgang være en stor hjælp at forstå hvad der er sket, hvilke følgevirkninger de forskellige centre kan aktivere og hvad kroppen, psyken og tankerne kan reagere på og hvordan, ikke gennem angst men gennem forståelse og konkret viden og hensyntagen til denne særlige situation.

Gamle skader

Drejer det sig om en situation hvor der er blevet lukket op for gamle traumer eller man er kommet ind i en meget depressiv tilstand er den vel nok bedste hjælp at forløse disse tilstande en efter en gennem samtale, healing eller lignende eventuelt med en meget forsigtig brug at beroligende midler således, at ekstreme handlinger kan undgås men dette er i sig selv en vanskelig situation da ”systemet” endnu ser meget lukket og unuanceret på hele dette spørgsmål.

Grænsetilfælde

Der findes en stor mængde grænsetilfælde, mennesker der har problemer, der kan ligne disse kundalini tilstande men ikke er det, det er en vurdering der ofte ligger i en gråzone hvor vi som alternative og spirituelle behandlere skal gå meget forsigtigt og oftest må henvise til det etablerede system.

Mange tilstande kan ligne kundalini reaktioner men er ikke så udbredte i kroppen, psyken eller tankeverdenen, at der er tale om en egentlig kundalini proces men mere er en naturlig om end vanskelig reaktion på de udviklings processer vi gennemlever og her er der mange muligheder for at få seriøs hjælp gennem de forskellige terapier, healing etc.

Det er ofte et problem i mange grupperinger, at en bestemt holdning eller et bestemt fokus vil kunne blive fastlåst når vi tager de symptomer med i betragtning der kan være med til, at forhindre nytænkning og åbenhed og derfor er det som jeg har sagt tidligere af en vis vigtighed at føle efter i sig selv om de mennesker man omgiver sig med er fastlåste eller om de er villige til at lytte og drage erfaringer.

Du som læser denne artikel er meget velkommen til at kommentere eller komme med spørgsmål.

Erik Abrahamsen,
April 09.