Ordet KLIMAKS dækker i det store og hele det problem, at mennesker ofte går glip af de evige øjeblikke i jagten på ”Den ultimative oplevelse”.
Mange af livets små og store oplevelser forbliver uoplevet fordi vi har travlt med at søge en form for ”kick” eller klimaks.
Dette gælder ikke kun i det ofte hyperaktive forretningsliv, de unges søgen efter det ultimative hvad enten det drejer sig om sex, musikoplevelser og andet. Familie livet med sin angst for at være sårbare i forhold til hinanden og det at være sammen, men i lige så høj grad det alternative og spirituelle liv.

Flot er godt, eller er det?

Tager vi for eksempel en gruppemeditation, er det ofte lige før der er en skjult konkurrence om at få de flotteste oplevelser og tilbage sidder der så nogle der føler sig mindre ”åndelige”, uden at vide at den stille væren er selve kunsten, medens mange af ”juhu-oplevelserne” er personlighedens mere eller mindre nødvendige blændværk, dermed ikke sagt at disse oplevelser er negative, de er det de er, men det er de stille meditationer også, hver ting til sin tid.
Det samme er tilfældet hvis vi kigger på annoncer og brochurer, det virker ofte som om det ikke længere er nok blot, at gøre det vi er gode til medmindre vi kanaliserer mestrene, gud selv, ærkeengle eller kender hemmeligheden ved en eller anden energi, kanaliseret terapi fra hjertet af Peru og så videre.

Man kunne sige at dette er blændværk, og det er det også, ofte opstået for at give beskueren, klienten eller behandleren fornemmelsen af, at have mødt det ultimative, selv om det mest ultimative som oftest er prisen det koster.

Jeg tror at meget af det vi oplever i tiden omkring det alternative og spirituelle, vil forandre sig meget når flere og flere begynder at tro på sig selv og stilheden indeni, begynder at forstå at man fra de indre planer ikke gør i ”Juhu-oplevelser” og klimaks medmindre det kan fremme den enkeltes proces mod indre ro, tillid og harmoni.

Meget ofte betyder denne klimaks-fokusering at vi glemmer at stoppe op og kigge os omkring, måske er vi bange for at blive overhalet eller for ikke, at få det hele med.
Et klimaks betyder vel nærmest at vi står på toppen af en oplevelse. Måske har vi været så optaget af denne oplevelses højdepunkt, at vi efter dette klimaks må erkende, at vi glemte at være opmærksomme på vejen og derfor må tilbage for at lære det hele forfra.

Et andet problem kunne også være at vi nåede et klimaks som underviser på en skole, i tv, radio eller andre steder og i forsøget på at fastholde dette klimaks har så meget fokus på dette, at vi fastholder den atomare struktur og derved stagnerer eller endog begynder, at gå tilbage i udvikling. Eller sagt på en anden måde, at vi har så travlt med at holde status, at vi stille og roligt lukker af til ”kilden” i stedet for at gå fremad og udvikle os.

Værre kunne det gå i familielivet hvor der ofte bliver fokuseret på dramatik og klimaks i form af underholdning enten den nu er aktiv i diverse klubber og foreninger eller passiv foran diverse skærme. Her er det ofte for sent at gå tilbage for, at lære af det der gik galt, det kan vi jo ret tydeligt se af de store skilsmissetal.

Arbejdsmæssigt betyder denne jagt ofte at oplevelsen af mange af livets store indre og ydre værdier går tabt i søgen efter status og sikkerhed, ofte på bekostning af parforholdets udvikling og glæde for ikke at tale om nærheden til børnene og deres udvikling, nærhed og opvækst. Oplevelser der aldrig kommer igen.

Man kan spørge sig selv om denne jagt bunder i egoets forestilling om dette livs relative korte periode for så vil en større indre forståelse af reinkarnationsprincippet, og det liv vi lever på de indre planer jo automatisk skabe mere og mere ro efterhånden som denne tanke vil blive mere udbredt.
I stedet for at tro på det fysiske livs korte periode som det endelige, må vi prøve at se det som en relativ kort ”aktivferie” fra det liv vi mere reelt lever i de indre verdener.

Seksualitet

Et af de begreber som helt ubetinget kommer på banen her er vort sexliv.
I den evige jagt efter klimaks er der en stor risiko for at sexlivet bliver en jagt efter orgasmer og stimuli, hvilket igen kan føre til at sexlivet kommer ind på et skråplan.
Der er, og bliver fortsat skrevet uendeligt meget omkring vort sexliv men før vi lærer at se problematikken med helt nye øjne, vil det generelt kun være at koge suppe på gamle bønner, nemlig jagten på et klimaks.

Selv drevne sexologer med de bedste hensigter kører rundt i den gamle rille og tror og postulerer for teknik og frigjorthed uden at tilføre noget nyt overhovedet.
Endnu værre er det, når sexologer arbejder gennem eget begær eller følelsesmæssige skader og derved skaber endnu flere misforståelser og problemer for deres klienter og andre gennem behandlinger, bøger og lignende.

For grundlæggende at komme videre i udviklingen af den menneskelige brug af sexualkraften er det nødvendigt at se denne gennem nye spirituelle briller. At seksualkraften er, endda meget, vigtig er der ingen tvivl om, det væsentlige er dog forståelsen af denne energi og måden den bliver brugt. Som det er tilfældet med alle andre begreber inden for energiarbejde og arbejdet med sig selv er der også her risiko for misforståelser og misbrug.

Grundlæggende er seksualenergien en maskulin energi, den er varm, rød og optages af mennesket gennem jordens indre glødende kærne via rodcentret. På nuværende tidspunkt virker den for langt de fleste mennesker gennem haracentret men med tiden kan den flyttes op i halscentret og kan på denne måde støtte og virke gennem blandt andet kreativitet og skabende kraft på en god og positiv måde.

Mange er ikke klar over, at skaber vi for eksempel et center, en skulptur, en bog eller endnu andre ting er det den maskuline/udadrettede seksualenergi vi bruger selv om det jo absolut intet har med sex at gøre i normal forstand.
Da tanker og følelser har tendens til at samle stof omkring sig, det der kan gå hen og blive til elementaler og derved selv forstærke tiltrækningen af endnu tungere stof, er det vigtigt at frigøre disse tanker og følelser, for meget af det begær, angst og frustration der er bundet heri.

Dette er nemt at skrive men vanskeligere at bringe ud i det virkelige liv. Heri ligger også nogle af de store spirituelle prøver og arbejder, nemlig begrebet karakterudvikling, det at udvikle vort tankestof, som jeg vil komme ind på i en senere artikel. For at lette dette arbejde og gøre det muligt at forholde sig til det, er det nødvendigt at se vores fysiske seksualitet i relation til vort indre åndelige væsen.

Seksualkraften er en maskulin energi, den har med vore udadrettede aktiviteter at gøre hvilke den ved et frit og uhindret løb kan styrke og fremme på en god og hensigtsmæssig måde.
At dette ikke generelt kan foregå i dag skal ses på baggrund af de skader vi, både mænd og kvinder, har pådraget os gennem mange inkarnationer, foruden de mange skader i dette liv på grund af fysiske og psykiske overgreb og skader, både som børn gennem opvæksten, og som voksne gennem livet som enlige og i parforhold.

Det store problem til alle tider har været en holdning til seksualiteten som aldrig har været forstået eller respekteret og som kun blev endnu mere misforstået gennem blandt andet kristendommens holdninger, med endnu flere problemer til følge.
Dette er nu ikke hele årsagen da seksualiteten var ”løbet af sporet” allerede inden vi begyndte at inkarnere her på jorden.
Hele perioden gennem Lemurien og Atlantis indeholdt et sådant misbrug at det stadig er med til at give store problemer. Selvfølgeligt er det ikke noget vi går og har opmærksomhed på i vor dagsbevidsthed, men gennem den evige styrkelse af begær og magt gennem seksualiteten, eller dens modstykke, Viktorianismen, og tilsvarende tiltag op gennem historien bliver disse tilstande holdt i live eller ligefrem styrket.

Det samme er tilfældet med nogle ”specialisters” misforstået holdninger til diverse eksperimenter med seksualitet og frigjorthed gennem gruppesex og lignende tiltag hvilket kun støtter den ”gamle” problematik.
Gennem en dyrkelse af diverse mere eller mindre specialiserede tiltag i jagten på den ultimative oplevelse/orgasme støttes og udvikles den lavere form for orgasme der nødvendigvis må have mere og mere ”oplevelse for at blive bedre” for til sidst at komme ind i en negativ cirkel. At der heri ligger en latent fare for at komme ind i gamle lemuriske tilstande siger sig selv med de store berøringsflader for eksempel Internettet rummer med sit store tilbud af specielle tiltag for ethvert behov/begær.

I stedet for at fremme udviklingen af kærlighedsprincippet udvikles kun de lavere chakra og samtidigt opbygges stærke elementaler som på lidt længere sigt bliver endog meget vanskelige at nedkæmpe.
Hvis vi ser på især de unges sexliv, afspejler det ofte en søgen efter nærhed, respekt og accept eller sagt på en anden måde, en søgen efter kærlighed. Da kærlighed jo burde udspringe af netop de tre ting, kærlighed, respekt og accept, men ofte kun indeholder begær, behov og en eller anden form for magt eller fravær af magt, resulterer dette ofte i mere eller mindre ulykkelige tilstande, og gåen på akkord med egne holdninger eller manipulering af andre, for at få dækket behovet for nærhed og kærlighed.

Det er vigtigt at begynde at se hele begrebet seksualitet i et nyt lys og lige så vigtigt at se og arbejde med de egentlige årsager til at denne energi ikke kan løbe frit og udvikles frit hvilket vil blive et meget stærkt værktøj i udviklingen fremover.
Inden det egentlige arbejde med ”Den nye form for seksualitet” er det vigtigt at forstå at tyngdepunktet vil blive flyttet fra de nederste chakra eller centre omkring det nederste af maven og livmoderen og op i de højere centre over solar plexus.

Dette kunne lyde underligt seksuelt set men årsagen er udviklingen af langt finere følelseslegemer og bevidsthed.
Dette kunne lyde som om det er en fjern fremtid vi snakker om, men det er det ikke. Allerede nu foregår der et stort arbejde på de indre planer med at manifestere disse nye forståelser i den fysiske verden.

Det er et stort arbejde der ligger forude, men gaven er derefter. Skal vi sammenligne med orgasmen som vi kender den i dag, vil forskellen være som at sidde en vinterdag og snakke om en sommerdag ved stranden og så virkeligt være på stranden en sommerdag.

Jeg vil i senere artikler komme mere i dybden med denne seksualitet samt se på de praktiske muligheder for at arbejde konkret hen imod at kunne tage den til sig.
Desuden indeholder disse områder også muligheder for at ændre på en del af problemerne omkring barnløshed og det store antal kvinder der får fjernet livmoderen, men som sagt – mere herom senere.

Erik Abrahamsen
18. september 03.