Jorden er rund, men som beskrevet i tidligere artikel af undertegnede, er der altid et MEN.
Jorden kan nemlig også godt være flad, i perioder.

Alting indeholder sin egen modsætning, og ergo: Hvis jorden kan være rund, kan den også være flad.

For at beskrive denne tilstand, vil jeg bruge et eksempel, som de fleste mennesker kender.

Kontroldramaer

I relation til erfaring af fortrædeligheder, eller grusomheder, som du er blevet udsat for, kan du opleve enten den ene eller anden form for kontroldrama, som udspiller sig i dit liv.

Et kontroldrama er en bestemt måde at reagerer på i bestemte situationer.

F.eks. hvis du er vokset op med alkoholiske forældre, kan du have det dårligt med, at mennesker tilbyder dig alkoholiske drikke. Elller andre indtager alkohol, selv om det kan være i ganske små mængder, men det tænder nogle gamle følelser op i dig, så du overreagerer i situationen.

Eller hvis du har været vant til en forældre, eller voksen, som du stolede på, som burde have taget voksenansvaret, gentagne gange bryder jeres aftaler, kan det starte en kædereaktion af følelser i dig, hvis tingene ikke går efter dit hoved, eller andre bryder en aftale med dig.
Det kan også have den virkning, at du har svært ved at stole på andre mennesker i dit voksenliv.

Disse kontroldramaer vil forsætte længe efter at du ikke længere er i den fysiske tilstand, eller i den tid, eller det rum, hvor kontroldramaerne udspillede sig.

Som voksen

Som voksen vil du måske gennem hårdt arbejde, lære at handle uden om dine indre kontroldramaer, og til sidst opleve, at disse svære situationer/konflikter ikke længere opstår i din verden. Du lærer simpenlhen, at jorden er rund, og at handlinger, tanker, følelser, kommer tilbage til dig, uanset hvad du gør. Det samme gør sig gældende for negativ forventning.

Gennem dyr købt erfaring og hårdt arbejde kan det lykkes dig at stoppe den negative spiral, og sætte dig ud over dine kontroldramaer, strukturere og kontrollere dine handlinger, tanker og følelser.

Barnet som er opvokset hos alkoholiske forældre, kan som voksen lære at indtagelse af alkohol ikke behøver at berøre dennes verden. Barnet som er blevet svigtet, kan som voksen lære at svigtet ikke er personligt ment, og at det til tider kan være til eget bedste.

Når der så er gået en rum tid, og du ikke længere tiltrækker dig provokation som kan få de gamle kontroldramaer til at flamme op, glemmer du dem. Du kan enddog glemme at de stadig ligger skjult i de chakra, som de er relaterede til. Det er simpelthen muligt at drosle det mest berørte chakras funktioner ned.

Jorden er flad

I denne stilstand af ind-og udånding, er jorden FLAD!

Hvordan kan en rund jord være flad?

Når blokeringer, evner, egenskaber, former i det hele taget, positiive eller negative, ikke længere får tilført energi, og de heller ikke længere får mulighed for at rense sig ud, cirkulere i energisystemet, dannes der et vakum. Det vakum gør at der er stagnation i energisystemet, blokeringen eller hvilket billede man måtte ønske at bruge.

Det svarer til at du tager en nød og ligger den i et rum. Suger al luft ud af rummet, så massen omkring nødden imploderer, men nødden er låst fast i sin form. Så kan den ikke bevæge sig. Altså kan den ikke blive større, men den kan heller ikke blive mindre. Den kan ikke optage energi, men den kan heller ikke aflejre eller udskillle energi. Ergo er jorden flad.

At belive et chakra

Når du så kommer videre i din udvikling, og får brug for det chakra, som har imploderet sig omkring en blokering, opstår tiden til at puste chakraet op igen. Lukke vakummet ud af det lufttætte rum, og skabe en ny ”jord”. Ganske som universet blev skabt. Det kan illustreres ved at man tager en flad ballon, sådan en som kan købes i de fleste dagligvarerbutikker. Så tager man en tyk tush og laver nogle prikker på den. Når man så puster ballonen op, vil prikkerne brede sig på en ensartet og harmonisk måde.

Men for at skabe ny jord i gold og øde ørken, må du først gøres opmærksom på at jorden kan genopdyrkes. Det sovende chakra kan genoplives.

Hvordan genopdages det sovende chakra

En forudsætning er at du ikke længere omgiver sig med de provokerende faktorer. Altså at den øvrige verden er rund og funktionsdygtig. At du i virkeligheden havde glemt det pågældende chakras dysfunktionalitet, og ikke længere tilfører det energi evt. i form af irritation over at det ikke virker. Derved opstår det vakum, som skal gå hen og blive nyttigt.

Når vakumet bliver intenst nok, vil det modresponderende chakra udvikle sig. Det vil sige: Hvis vakumet befinder sig i rodchakraet, vil kornechakraet udvikle sig for begge chakra. Hvis der er tale om harachakraet, vil pandechakraet overtage en del af den udvikling som skulle være delt mellem hara og pandehcakra. Hvis det er solarplexus der er aktuelt, vil det være halsen og visa versa.

Et eksempel

Lad os tage et eksempel og sige at det harachakraet der indeholder det omtalte vakum. Når pandechakraet har gennemgået den udvikling det kan uden balanceret korrespondance med harachakraet, vil det vække det sovende chakra, men gennem en højere vibration, en den som normalt ligger i harachakraet. Pandechakraet er af højere vibrerende stof end harachakraet, og derved vil vil den vækkelse som harachakraet nu vil gennemgå være på et højere og finere niveau, end det var på da det blev lagt i dvale.

Selve vækkelsesprocessen består i, at du vil genskabe situationer som ligner dem som startede hele kontroldramaprocessen op. Men i ren form, da pandechakraet har en renere vibration. Da det netop er pandechakraet der er tale om, vil du være i stand til direkte at skabe de situationer, der kan genkalde dig hvad du har i dit indre vakum. Og du vil være i stand til at kunne manifestere dem i fysisk form, hvis det er nødvendigt.

Det betyder at du igen vil stå i en situation, som er en fuldstændig afspejling af den konflikt som har startet hele vakummet op, men dog uden følelsen af smerte, grusomhed, sorg, eller hvilke følelser, det måtte være, som kendetegner dine dramaer.

Når du får kontakten mellem de to respondrende chakra genoptaget er vakummet ophævet, og jorden er igen dejlig rund.

Mette Abrahamasen 13.8.2008
Senest opdateret: Torsdag, 23. februar 2012 20:37