Interview (Med Mette)

Dette er den artikel, som blev trykt i Frederikshavneren d. 20.07.2004, i sin fulde længde, da red. var nødsaget til at forkorte artiklen af hensyn til pladsmangel.

Dit navn – efternavn: Mette Abrahamsen
Navn på klinikken, adr. evt.: Spirituelt Udviklings Center
Ørnevej 22, 9900
9900 Frederikshavn
Telefon nr.: 98 42 69 66
Hjemmeside: www.spiritueltcenter.dk

Hvilken betegnelse har du?
Jeg er spirituel behandler med speciale i healing og clairvoyance.
Hvad vil det sige? – Hvad kan du?
Hvordan arbejder du?
Det betyder, i en meget forkortet udgave, at jeg arbejder ud fra intuition og ikke et bestemt indlært system. Jeg arbejder sammen med mange forskellige vejledere og devavæsener (væsener som står for nedbrydende og opbyggende processer), og det betyder at hver enkelt behandling er meget individuel.

At være fri i tanke og sind er en meget vigtig del af mit arbejde, da jeg som menneske aldrig vil være i stand til at forestille mig alle de kombinationer og muligheder, der ligger i mennesket, og dets karma (årsager og virkninger). Uden friheden i tanken kan jeg ikke finde ind til sagens kerne i en belastning. Her er intellekt og erfaring ikke nok. Jeg skal kunne rejse frit i tid og rum.
Min måde at bruge clairvoyancen på er, at jeg ser eller får besked om det, der er relevant for situationen.
Jeg bruger clairvoyancen til at kunne formidle den behandling, som bliver anvist fra klientens vejledere og sjæl. Jeg arbejder sammen med forskellige grupper af vejledere og hjælpere på de indre planer, alt efter om det er børn, voksne eller afdøde jeg arbejder med. Min rolle, som behandler, er at være tolk, formidler og koordinator ved de forskellige opgaver, og gøre det, jeg får anvist.
De beskeder jeg får, kommer på mange forskellige måder.
Det kan være som en tanke, som en lyd eller et billede. Det kan også være en hel film der kører for det indre blik og det kan også være at det bare er en meget stærk fornemmelse. Nogle gange kan jeg se fysiske skader ved at bruge det fysiske øje. Formen beskeden kommer i gennem på, afhænger af på hvilket plan den kommer fra.
Jeg arbejder, i en almindelig behandling, ud fra de grundlæggende tre adskilte planer i den menneskelige helhed. Den fysiske krop, med det æteriske legeme, som omfordeler energi rundt i kroppen og sørger for at den kan holde sig levende, sørger for at de forskellige organer får den opmærksomhed de skal have. Det er det legeme som ofte kan ses som en blålig røg omkring kroppen og som følger kroppen hele vejen rundt, hvis den ikke er beskadiget. Så er der det astrale legeme, som er følelseslegemet, og her hvor man skal ind og kigge, hvis man skal arbejde med følelser, og meget ofte også afdøde. Dette legeme ses som en form for ellipse som omslutter hele mennesket, og som mange vil se i farver, hvis det er den vej de udvikler deres evner. Til sidst forholder jeg mig til det mentale legeme, som er et roligt sted, hvor der kun er tanker, geometriske former og matematik. Det ser ikke helt ud, som vi forestiller os her i den fysiske verden, med tallene fra 0 til 9, da det indeholder mange flere dimensioner end den fysiske verden som kun indeholder de tre dimensioner. Højde, bredde, og dybde. Alle de tre legemer indeholder hver 7 delplaner.

Jeg får ikke ting at vide, klienten selv kan svare på. Jeg får, efter eget ønske, ikke besked om forestående ulykker eller dødsfald. Jeg kan ikke fortælle dig, hvordan din fremtid vil udarte sig, da du som menneske har din frie vilje, og det ikke er min opgave, at fortælle dig, hvad du skal bruge den til. Jeg kan kun vise dig hvilke muligheder der eventuelt. ligger, og hjælpe dig med at få ryddet op bagud.
En behandling vil som oftest have en varighed af ca. 1 ½ til 2 timer, og det vil forløbe på den måde at jeg bruger ca. ½ delen af tiden til at lytte til dig, og dine vejledere og finde ud af hvor dine belastninger og forcer ligger. Hvad holder dig tilbage fra at være den du er? Min vigtigste opgave er at hjælpe dig med at finde tilbage til din egen spiritualitet. At finde din egen livsopgave og dit formål. Din plads i verden. Afdække dit eget blændværk og hjælpe dig ud på den anden side af tyngden, så du er i stand til selv at kunne skabe dig det liv, du i virkeligheden var bestemt for, om man så må sige.
Efter samtalen kommer der meget ofte en healingsproces.
For mig betyder det at heale, at skabe balance i krop, sind og sjæl.
Det gør sig gældende både ved fysiske og psykiske skader/ubalancer, og ved gamle følelsesmæssige skader.

Jeg mener, det er vigtigere, at du får en "egen-oplevelse" og selv kan modtage/opleve de informationer og den healing, der bliver givet til dig i en behandlingssituation, end at jeg overgiver dem til dig som 2. hånds-beretning.
Jeg hjælper dig derfor, som en del af behandlingen, med at stille ind på din egen "modtager" af sjælen, at centrere og holde fokus.
Da et symptom ofte har forplantet sig på flere planer, er det yderst sjældent jeg kun benytter én behandlingsform. Jeg bruger, i langt de fleste behandlinger, forskellige teknikker og redskaber.
En del af mit arbejde foregår også uden for klinikken, hvor jeg sammen med min mand Erik Abrahamsen, renser huse for gamle tankeformer og følelsesformer, samt hjælper ”spøgelser” med at komme videre i deres udviklingsforløb.
Hele efteråret og vinteren underviser min mand og jeg i udviklingsgrupper, som kører i forløb af seks aftener over ½ år.
Hvor længe har du arbejdet indenfor dette område?
Hvad fik dig til at gå i gang med det her?
Hvilke(n) uddannelser har du?

Jeg er under konstant uddannelse og udvikling fra mine indre vejledere. Jeg må hele tiden arbejde på at udvide min bevidsthed, så jeg kan rumme mere og mere.
Jeg har haft spirituelle oplevelser og tilgang, siden jeg var barn, og fandt hurtigt ud af, at jeg ikke kunne vende de indre verdener ryggen. Jeg fik også tidligt lært, at lukke af for mine clairvoyante evner, når jeg ikke er på arbejde. Det svarer til, at jeg ikke læser andres breve eller dagbøger, eller kigger på dem gennem clairvoyancen når jeg holder fri.
Siden min tidlige ungdom har jeg forsøgt at forholde mig til de indre verdener gennem erfaringer, teosofi, spiritisme, okkultisme, etc. og fandt hurtigt ud af, at jeg var nødt til at følge min egen vej. Jeg kunne ikke tage en konkret uddannelse inden for den alternative verden, da det ikke er den udviklingsspiral jeg følger.
Det er en anden vej at gå, selv om udtrykket/resultatet ofte ser ud til at være det samme i den fysiske verden. Jeg har fået min uddannelse af min egen indre vejleder og det gør, at jeg har mulighed for at kunne trække på gamle erfaringer og teknikker som jeg har lært hele vejen gennem min udvikling i menneskeheden.

Vi har alle det der hedder talentkerner. De ligger i det æteriske lag og kan hentes/aktiveres, hvis vi giver dem lov. Her ligger hukommelse fra tidligere inkarnationer/liv. (in karna betyder i sin enkelhed "i kødet"). For at aktivere denne gammel lærte viden handler det ofte om at vi skal give slip på angsten og kontrollen og lade tingene ske. Have tillid til at tingene nok skal gå, og at det er ok, at være dem vi er. Mod til at give slip og udvide bevidstheden til at kunne rumme hvad den endnu ikke forstår og vedholdenhed selv om vi støder på forhindringer og prøver.

Jeg føler, at det, at blive brugt som et redskab for de indre verdener er en gave, som jeg ønsker at dele med andre. Derfor føles mine opgaver mere som et kald end som et arbejde.
Jeg har, ca. i de sidste ti år, konkretiseret mit arbejde mere og koncentreret mig om at arbejde med clairvoyance og healing, både med børn og voksne så længe de er en del af jordens udvikling. Herunder også afdøde samt rituel magi (husrenselser). Men hvilken vej mit arbejde udvikler sig til frem over, er der jo ingen der ved.
Hvem er dine klienter?
Hvilke skavanker kommer folk med – som oftest?
Det er lige så forskelligt som folk er.
Mine klienter er alle mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv. Mennesker, som ønsker at udvikle sig og ønsker at finde svar.

Mine klienter er i alle aldersgrupper helt fra fosterstadiet, gennem barndom, pubertet, voksenliv og efterlivet (afdøde).
Eksempler på hvad mennesker kommer til mig med af problemer kan være: Fysiske skader. Rygskader, hovedpine, vaccinationsskader, nakkesmerter, medicinforgiftning, kroniske sygdomme.

Eller mennesker med vægtproblemer, både for lidt og for meget. Psykiske lidelser, kan det også dreje sig om. Eksamensangst kan også være et stort problem. Det kan f.eks. også være mennesker med diagnoser som MBD, DAMP, ADHD. Barnløshed er også et problem som jeg bliver kontaktet ang. Andre igen kommer fordi de har stress eller samlivsproblemer. Krisehjælp er også en del af mit arbejde i klinikken, hvor mennesker ”lige pludselig” har svært ved at kapere livet, eller en situation tager magten fra dem.
Mange af mine klienter er mennesker som har sjælesorg eller som er blevet opgivet af det allerede etablerede system. Herunder børnepsykiatrien, den alm. psykiatri, læger, psykologer, eller daginstitutioner og skolevæsen.’
Mine klienter er i alle aldersgrupper helt fra fosterstadiet, gennem barndom, pubertet, voksenliv og efterlivet (afdøde).
Møder du megen skepsis? Har du ’omvendt’ nogen?
Nej, jeg mener bestemt ikke at folk er skeptiske. Tvært imod. Mange mennesker søger et eller andet, og jeg kan kun fortælle hvordan verden ser ud fra lige netop mit synspunkt, og nogle tænker lidt over det, andre synes bare det lyder rigtigt, og andre igen, kigger bare på mig, og tænker at jeg nok ikke er helt frisk, men når folk først er kommet til et punkt hvor de søger svar, så er de ikke så skeptiske.

Det skal hertil siges, at jeg ikke er her for at overbevise folk, og ej heller for at få dem til at tro at der findes mere mellem himmel og jord. Det er ikke min opgave. Det er helt op til folk selv, og jo mere kritiske de er, jo bedre er det. Den spirituelle verden er meget stor og den kan være meget svær at gennemskue. Du vil møde alle mulige forskellige mennesker og følelser, væsener og ideer. Derfor: Lyt til dig selv. Føles det sandt for dig? Er der udvikling i det, du får at vide? Og det du oplever ved den spirituelle verden? Virker det logisk? Hvis ikke, så drop det. Så er det ikke den vej du skal gå lige nu!
Har du en succes historie eller to, vi må høre?
Jeg kan desværre ikke referere til nogen, da jeg har 100 % tavshedspligt. Det indbefatter at jeg ikke kan fortælle om nogen af dem, da hver historie er så personlig og speciel, at den altid vil kunne genkendes. Min tavshedspligt og min etik, kan jeg ikke gå på kompromis med. Det er mine klienters garanti for, at det der sker i klinikken, bliver i klinikken. Jeg har ingen journaler og jeg har end ikke folks efternavne. Jeg hilser ikke på mine klienter hvis jeg møder dem på gaden, med mindre de hilser på mig først, da de måske ikke ønsker at andre ved, de kender mig. Det er vilkårene, men en nødvendig omstændighed, når jeg arbejder på den måde jeg gør.