Hvad er den ”Nye tid" egentligt?

Bemærk: Tro ikke blindt på det jeg skriver, men reflekter gerne over det skrevne, giver det mening for netop dig?
Se det venligst ikke som færdige trosartikler, men oplev gerne hvad det kan betyder og gør for dig, brug det du kan bruge og lad resten ligge, vi er alle på vej ad hver sin vej og med hver vores baggrund, vær fri til at tænke dine egne tanker, tak!

Jeg kan ikke lade være med at rette opmærksomheden på nogle områder som påvirker rigtigt mange mennesker nu og vil gøre det mere og mere fremover.
For at forstå hvor stort den proces vi mennesker og jorden er i gang med, er vi nød til at kigge et stykke længere ud end vores jordklode som væsen, et væsen vi hver især er en del af.

Vi må nødvendigvis se vort solsystem som et lidt større del af os som væsen, et væsen vi hver især jo også er en del af og jorden ligeledes er en del af.
Dette væsen er i gang med en udviklingsproces som rummer et stort område af det væsen vi kan kalde galaksen vi også er en del af.

Som du nok allerede har regnet ud er alt en del af noget større forstået på den måde, at alt for at kunne eksistere lever i et endnu større væsens bevidsthed og form.

Da vi endnu opfatter mest i tre dimensioner, har vi generelt stadig et billede af et solsystem med ca.10 planeter, ser vi vort solsystem gennem de lidt mere udviklede "dimensionsbriller" vil vi se en hel del flere planeter, omkring ca. 75 planeter på flere forskellige bevidsthedsniveauer, nærmest som når vi er omgivet af afdøde, Devaer og engle, men ikke kan se dem da de befinder sig i nogle andre verdener i nogle andre dimensioner.

3 planeter er ved at "illuminere" og skabe en lysende triangel som en del af en større kosmisk proces.
Disse 3 planeter består af en planet i det vi kan kalde det mentale bevidsthedsfelt, denne planet er færdig med sin proces og støtter jorden og os mennesker i vor udviklingsproces.

Den næste planet befinder sig i det område vi kalder det astrale bevidsthedsfelt, også denne planet er færdig og støtter ligeledes jordens arbejde og udvikling.

Den 3. planet har du nok regnet ud er jorden, som befinder sig i det fysiske felt og nu er ved at gøre klar til at stige så meget i lysintensitet (vibration) at disse 3 planeter vil danne en Kosmisk triangel som er meget vigtig for vort solsystem og længere ude i vor del af Kosmos.

Når "vores" planet skal rumme så meget mere lys, vil alt på planeten blive påvirket kraftigt og ikke mindst os menneskelige beboere, vi skal tilpasse os på mange måder for at kunne holde til det stærkere lys, samt de ekstra dimensioner vi skal til at forholde os til og virke i.

Alt dette er på ingen måde nyt som i nyt, det meste af det vi begynder at opleve og forstå er allerede indlejret og udviklet i vore indre evner og bevidsthed.
Meget viden har været tilgængeligt på jorden, man kan næsten sige at den dybeste viden lige så stille gennem årtusinder er "Sivet" ind i vor bevidsthed og nu er ved at blive hentet frem i lyset.
Jorden er en planet med et enormt potentiale for udvikling og lærdom, ikke bare for jordens "egen" udviklingsrace, men i lige så høj grad for racer på vej gennem andre udviklingscykler og ikke mindst lærere, inspiratorer og hjælpere med mere andre steder fra i universet, til hjælp og støtte i denne nødvendige proces.

Alt dette der sker lige nu på planeten kan virke meget voldsomt og mange vil mærke ombygningen ret voldsomt rent fysisk, da udviklingen for ret mange mennesker vil påvirke lysintensiteten i alle cellerne, men også vil give fysiske smerter på anden vis.

Her kan det måske lette forståelsen når vi tænker på at det først og fremmest er jorden som et levende væsen der er i gang med en meget stor udviklingsproces og indvielse, vi mennesker er blot en del af jordens beboere som er nød til at følge med i udviklingen, blandt andet ved at forsøge at ”følge med” blandt andet gennem vor egen udvikling.

Da denne udviklingsproces på jorden er en meget stor og omsiggribende opgave er der meget der skal tages hensyn til og meget der skal gøres på mange mange områder, hvor stor en proces der er i gang kan man måske få et indtryk af ved at tænke på, at det store væsen vi kalder jorden som allerede nævnt er dybt engageret i processer der strækker sig langt ud i universet.

Ser vi på vort nære miljø, altså menneskeheden, kunne man godt forestille sig at der ligger en hel del opgaver her der venter på at blive løst, det i sig selv kan næsten gøre enhver en smule forpustet.
Ud over opgaver med menneskeheden er der et hav af opgaver med dyreriget og alle de andre riger omkring os som også er vigtige i hele denne proces.

Alle disse opgaver kan næsten virke overvældende for de fleste og derfor kan det være en stor hjælp at tænke på at der er en meget stor hjælp til stede på jorden, ikke blot nu men altid, og så kan det måske give lidt ro at tænke på at vi aldrig er alene, at vi altid er omgivet af brødre og søstre der altid er her for os og altid arbejder sammen med os, også selv om vi ikke er i stand til at se dem så tydeligt endnu, vi kalder dem til dagligt Engle og Devaer med mere.

For at få et mere klart billede af hvem de også er, er vi nød til at se på hvem menneskeheden er og hvad denne menneskehed kommer fra.

Grundlæggende er mennesket et meget stort væsen der er på vej i et udviklingsforløb og i en hel del tusinde år arbejder sammen med jordens indre væsen og en hel del andre store væsner der ligeledes er i gang med hver deres udvikling.
For at holde os til mennesket som et stort samlet væsen der inkarnerer på jorden kan man ret forenklet sige at dette væsen deler sig i en maskulin linie og en feminin linie, den feminine del går ikke så langt ned i materien at de erhverver eller bygger fysiske kroppe, vi kender dem bedst som engle eller devaer.
Den maskuline del af det store væsen samler så meget tungere stof omkring sine celler at det til sidst manifesterer sig som det vi kalder inkarnerene sjæle og befinder sig i den ”tæthedsgrad” vi kalder det højere mentale.

Ser vi på en enkelt sjæl eller rettere celle af dette væsen vil vi opdage, at denne sjæl egentligt er delt i to, dette er meget forenklet skal jeg lige understrege, den ene del har sin bevidsthed fuldt bevidst om sit udspring, altså at den er en del af et stort kosmisk væsen, den anden del af denne sjæl har en anden opgave som det er nødvendigt at holde erfaringen om sin ”storhed” skjult for, dette er nødvendigt for at kunne udvikle evner som for eksempel empati og meget mere og for at kunne samle fysiske erfaringer og erkendelser.

Disse to sider af sjælen er forbundet af en forbindelse vi til dagligt kalder Anthakaranaen, men som kun er meget begrænset aktiv for de fleste på nuværende tidspunkt af udviklingen.
I gamle dages Nordiske religion kendte man til denne Anthakarana, man kaldte den Regnbuebroen eller Bifrost, altså broen mellem menneskenes verden og Gudernes verden og det er denne bro menneskeheden er begyndt at aktivere og også her en hel del ”hemmeligheder” eller forståelser begynder at blive mere synlige i de processer vi mere og mere oplever omkring os.

Det er som allerede nævnt et meget stort udviklingsarbejde, en proces vi med rette kan kalde et kvantespring som i løbet af ganske få hundrede år vil betyde at den næste underrace af mennesket vil være en realitet, dette kan vi allerede mærke når vi ser hvordan ombygningen af mennesket går stadig hurtigere, ligeledes ser vi hvordan alt på jorden virkeligt rører på sig hvad enten vi taler om forurening, epidemier og meget mere.

Det siger sig selv at med det store arbejde der foregår på jorden er der ekstra meget brug for mennesker der har en forståelse og en kunnen som endnu ikke er en selvfølge på jorden.

Ganske som i alle andre processer er der brug for en mængde mennesker med mange fremtidige kvaliteter, nogle er inspiratorer, nogle er fagfolk, nogle har en indre viden eller kvalitet som endnu ikke er udviklet på jorden og i den menneskehed der har fulgt dette gamle udviklingsmønster i det store væsen som vi kalder menneskeheden.

Den hjælp og inspiration der er brug for må nødvendigvis komme udefra, med udefra mener jeg planeter og systemer som er længere fremme i udviklingen i forhold til jorden.
Nogle er mere engageret i dyrenes udvikling, andre støtter de økonomiske systemer og andre er mere sporet ind på miljø eller mennesker eller ligefrem de spirituelle åbninger og forståelser der er på vej.

Hvis vi tænker på at ca. 25% af de sjæle der inkarnerer på jorden reelt kommer udefra bliver det under alle omstændigheder en ret stor del af menneskeheden som er engageret i den nye tids udvikling.

Det skal lige siges at ikke alle har at gøre med udviklingen direkte men er her for selv at lære, nogle grupperinger er her for at forberede en udviklingsproces på andre planeter og vil ikke have så meget energi på deres egen udvikling men rent teknisk suge konkret viden til sig til brug der hvor de kommer fra.

Ser vi tilbage i historien kan vi opdage at nogle kulturer har været ret så langt fremme rent teknisk og mentalt, men har på deres udviklingsvej haft til opgave at udvikle empati og følelser som ikke har været tilgængelige der hvor de kom fra og derfor har benyttet muligheden på jorden da den var tilgængelig på det tidspunkt, her er de pyramidebyggende Ægyptere et godt eksempel.

Så nogle sjæle har været på jorden i lange perioder og nogle har været med i kortere tid, for eksempel er mange mennesker i dag egentligt ikke en del af den ”gamle” inkarnationsgruppe men er ”udefra” hvilket vil kunne mærkes eller opleves af flere og flere ”vågne” mennesker med alt hvad det indebærer.

Jeg vil vende tilbage til begrebet Sjælen, som allerede nævnt er Sjælen på en måde todelt og kigger vi på Sjælens inkarnationsprincip i meget store træk er det vigtigt at tænke på at Sjælen vælger sin inkarnation ud fra et langt udviklingsarbejde bestående af flere hundrede inkarnationer gennem flere tusinde år.

Overordnet set er de jordiske udviklingsprocesser blot en del af en meget lang række af processer i mange verdener og mange bevidsthedstilstande fra ren energi over devaer, engle, rumfolk og meget mere, så det fysiske liv er ikke en primitiv tilstand men en virkelig tiltrækning i den tungeste og tætteste stofverden, en verden der er det mest krævende vi kan udsætte os for i denne del af udviklingen.

at betragte mennesket som en primitiv størrelse er i mine øjne ikke korrekt, det kræver meget at lade sig føde ind i denne verden, derfor er der også mange muligheder der skal tages hensyn til, Karma for eksempel er vigtig at have på plads, vi er nød til at gøre os fri af gamle handlinger og problemer for at gøre nye ting og tiltag mulige, er der overskud og mulighed har vi også mulighed for at tage fat på fremtidige opgaver, det vi kalder Dharma.

Det siger sig selv at det er vigtigt for Sjælen at have det rigtige værktøj til rådighed i sin inkarnation, derfor er det vigtigt at vælge de rette forældre i netop denne inkarnation der er aktuel vel vidende at forældrene også er på vej i hver deres inkarnationsproces og derfor ikke altid kan tage de bedste valg eller måske selv er for skadet gennem deres processer til at kunne leve op til det de har lovet inden inkarnationen, når vi står i de lidt højere bevidsthedslag kan alting se lettere ud end det nødvendigvis er.

Jeg vil vende tilbage til begrebet Sjælen, som allerede nævnt er Sjælen på en måde todelt og kigger vi på Sjælens inkarnationsprincip i meget store træk er det vigtigt at tænke på at Sjælen vælger sin inkarnation ud fra et langt udviklingsarbejde bestående af flere hundrede inkarnationer gennem flere tusinde år.

Overordnet set er de jordiske udviklingsprocesser blot en del af en meget lang række af processer i mange verdener og mange bevidsthedstilstande fra ren energi over devaer, engle, rumfolk og meget mere, så det fysiske liv er ikke en primitiv tilstand men en virkelig tiltrækning i den tungeste og tætteste stofverden, en verden der er det mest krævende vi kan udsætte os for i denne del af udviklingen.

at betragte mennesket som en primitiv størrelse er i mine øjne ikke korrekt, det kræver meget at lade sig føde ind i denne verden, derfor er der også mange muligheder der skal tages hensyn til, Karma for eksempel er vigtig at have på plads, vi er nød til at gøre os fri af gamle handlinger og problemer for at gøre nye ting og tiltag mulige, er der overskud og mulighed har vi også mulighed for at tage fat på fremtidige opgaver, det vi kalder Dharma.

Det siger sig selv at det er vigtigt for Sjælen at have det rigtige værktøj til rådighed i sin inkarnation, derfor er det vigtigt at vælge de rette forældre i netop denne inkarnation der er aktuel vel vidende at forældrene også er på vej i hver deres inkarnationsproces og derfor ikke altid kan tage de bedste valg eller måske selv er for skadet gennem deres processer til at kunne leve op til det de har lovet inden inkarnationen, når vi står i de lidt højere bevidsthedslag kan alting se lettere ud end det nødvendigvis er.

Jeg er tit blevet spurgt om hvorfor der er så stor forskel på behandlere og deres tilbud når det hele jo egentligt kommer det samme sted fra?

Først og fremmest er det overordnet set rigtigt at alt kommer det samme sted fra, men vi består jo af mange bevidsthedstilstande og er ligeledes ”omgivet” af mange verdener.
Når vi så tænker på at vi alle er i mesterlære, så er det mange udfordringer vi nødvendigvis vil blive udfordret i at håndtere og mange læreprocesser vi nødvendigvis må lære at håndtere inden der gradvist bliver lukket op til de ”højere” bevisthedsplaner, eller rettere finere stofverdener, adgangen til disse verdener kan ganske enkelt ikke passeres før vi har helt styr på de lavere verdener og her vil vi under alle omstændigheder blive konfronteret med det vi kalder ”Tærskelvogterne”, disse har en meget vigtig opgave med at sørge for at ingen får adgang til viden og kræfter vedkommende endnu ikke er klar til at administrere.

Nogle Tærskelvogtere vil vi blive præsenteret for som grænser for angst i mange former, nogle vil udfordre vor etik og mådehold, nogle vil udfordre vores forholden sig til magt, har vi for eksempel brug for at ”være noget særligt” i forhold til andre, eller forsøger vi at give os ud for noget vi ikke er, så vil vi på et tidspunkt blive præsenteret for en ”Tærskelvogteren” før vi kan komme videre.

Vi vil alle blive stillet overfor den meget vigtige lektie der hedder ETIK som er en ubetinget regel for overhovedet at komme i nærheden af de mere finstoflige verdener, ikke blot fordi det er sådan, men i højeste grad også for at beskytte andre og os selv.

Erik Aug.2020