At være healer

Nu har der været skrevet en del omkring healing og det er naturligt at der er mange tanker og meninger omkring selve det at heale og især når vi healer andre.

Det er nu engang min natur ind i mellem at gå tilbage til udgangspunktet og tage emnet fra begyndelsen for at få ”det hele med” i et samlet overblik, så godt som jeg nu har overblik.

Jeg har nævnt hvor vi i realiteten begynder at heale, det kan være mor eller far der puster på barnets finger, det kan også være den ven der af et ”godt hjerte” lytter og føler med en ven eller fremmed der har det svært, uden at skulle være klog og fokuseret på løsninger men ”blot” er der som et rummende medmenneske.

Et godt fast kram har også en healende effekt da vi på denne måde frigør energi der kan ”flyde over” i den der har brug for det og dermed er der lukket op, bevidst eller ubevidst, for en healende energi og det næste skridt kunne så blive en forløber for det at heale mere bevidst for eksempel ved at bruge sine hænder som ”man” måske føler for at lægge et eller andet sted på kroppen.

Der er mange måder at heale på og under alle omstændigheder afhænger selve healingen (overførslen af energi) af den mængde energi man selv har eller er i stand til at lede gennem sine egne legemer uden at de selv bliver skadet og det er i sig selv en proces der foregår gennem mange liv.

Nogle får en fornemmelse af hvor de skal lægge hænderne og andre kan ”se” på forskellige måder, for eksempel kan ”man” se energi eller får billeder af de blokeringer der sidder i kroppen eller deres aftryk i hovedet og andre vælger i perioder at følge en egentlig undervisning eller et bestemt system og det er som det skal være.

For mange er selve det at heale indeholdt i det jeg allerede har nævnt, men for nogle vil der lige så stille blive ”bygget” en forståelse af psykologiske eller dybde-psykologiske aspekter på som et grundlag for en mere bevidst healing omkring årsag og virknings-princippet og så er det at heale en mere alvorlig proces.

Arbejder ”man” gennem de indsigter er der mange ting ”man” skal holde øje med som healer og lige så vigtigt hvad ”man” ikke skal begynde at heale på, i disse healings-processer kan ”man” komme til at stå med en klient der er på grænsen til en dybere psykologisk tilstand og der vil altid være en risiko for at ”skubbe” en klient ud over
” kanten”.

Nogle er i stand til at få billeder af hændelser som ligger til grund for det problem klienten kommer med og andre er i stand til at se tilbage på tidligere inkarnationer da mange problemer har deres udspring her.
For eksempel vil mange dybere problemer ligge op til 7 slægtsled tilbage i en familie-gruppe.

Nogle er i stand til at arbejde med en form for healing der hedder Absorption, det vil sige at healeren så at sige suger en del af den sorg, smerte eller lignende som klienten sidder med over i sig selv og derefter selv bearbejder denne ubalance men det er en form for healing der kan være meget belastene for healeren selv og kræver en stærk psyke og et godt ”bagland”, så generelt vil det ikke være noget jeg vil anbefale.

Det er nok for de fleste at se en healer som en person der healer en anden person, men for at forstå healingen i sin natur vil det være nødvendigt at se ud over dette billede, for en healer der arbejder og har trænet gennem flere liv vil blive brugt til de opgaver der er vigtige overalt, det er et tjenestearbejde der rækker langt.

Det er kun healerens evner til at rumme og videregive energi der sætter grænser og her er det vigtigt at forstå for eksempel astral-legemets natur og evner, samt vigtigheden af at healeren selv arbejder med at rense sine egne legemer ud, så meget vedkommende nu engang er klar til.

Som healer vil det være nødvendigt at vide at vi sidder i en persons aura og arbejder direkte ind i personens aura.
På samme måde vil det være når vi arbejder med en gruppe, her vil arbejdet ske ved at healeren så at sige udvider sin aura til at kunne rumme en gruppe og det kræver selvfølgeligt den træning der er nødvendig og den robusthed i legemerne som er en forudsætning for at kunne holde til det.

Måske vil healeren begynde med at arbejde med et område i naturen, måske med et større område i samarbejde med den natur-deva der står i området, måske vil man arbejde med at støtte selve de natur-devaer der står i området eller man føler sig kaldet til at arbejde med en by, måske en landsdel, der er ganske det samme som at arbejde med enkelte mennesker, principielt set, healing er nu engang healing og den udstrækning ”man” kan rumme er uden begrænsning bortset fra den begrænsning healeren selv rummer.

Det er ganske naturligt at alt er en træningssag for krop, sind og ånd, vi kan heller ikke sætte en batteriradio til et stærktstrøms stik uden at radioen brænder af, sådan er det også med en healer, han/hun kan ikke arbejde med ildens fulde aspekt hvis krop og psyke ikke er forberedt til det gennem flere liv men det bliver der heldigvis passet på omkring os.

Meget ofte oplever vi at healere af forskellige årsager ”reklamerer” med at arbejde under eller sammen med diverse mestre, engle og stjernebilleder med meget mere og hvorfor egentligt det, i stedet for at stå ved sig selv og være det vi er, nemlig healere med et respektfuldt forhold til vore omgivelser og opgaver.

Det samme gælder et utal af fantasiskabte healinger af diverse enkeltdele af det menneskelige system som celler med meget mere, et respektfuldt arbejde i mental ro vil være et arbejde på alle sider af ”Det hele menneske”

Et entydigt svar tror jeg ikke der findes da der kan være mange ”lag” af årsager, årsager der i sig selv kan virke som en blokering i det at være en ”fri” kanal for healende energi.
Måske er det de ”gamle” markedskræfter der er blevet ”trukket med over” i den alternative/spirituelle verden og dermed kan forvanske energierne og forståelsen for det healende arbejde.

Måske er det en angst for ikke at fremstå som ”god nok” hvilket i sig selv kan være med til at blokere egne energier.

Det sidste er en naturlig proces i det at åbne op for en side af sig selv som ofte er underkendt og fremmed for de fleste og her er det vigtigt at se healingsarbejdet i et større perspektiv og forstå at den bedste måde at være en god ”kanal” er at skabe ro i sit indre og være lige der hvor vi er i nuet.

Det er vigtigt at tænke på at alle har deres egen udviklingsvej og derfor har brug for hver sin behandling og hjælp, måske er der brug for to forskellige behandleres forskellige energier inden den tredje behandlers energi kan blive en udløsende faktor, dermed har den endelige behandling været et gruppearbejde men det kræver at vi kan se i større helheder end den enkelte situation, eller sagt på en anden måde, at vi kan forberede vejen i os selv til en ”Kosmisk forståelse”

Den måde healeren arbejder på med sine klienter vil også kunne ændres gennem livet eller livene, man kan starte med at lægge hænder på klienten eller man kan arbejde på andre måder alt efter hvad vor intuition viser os.
En måde kan være et ”bygge” et område omkring os som består af mere”høj frekvent” stof hvor healingen kan foregå i andre eller flere legemer”, kun vores bevidsthed sætter grænser.

Udviklingsvejen for en healer (og mange andre behandlere) går gennem mange liv og gennem mange kulturer da vi mere og mere uddanner os til at blive i stand til at beherske stoffets natur i en dyb respekt for liv og udvikling i alle aspekter, altså det vi kan kalde ”Hvide magikere” i den reneste betydning.

Der kunne selvfølgeligt skrives meget mere om dette store emne men jeg vil slutte her og er der spørgsmål må du meget gerne skrive til mig.

Erik 30. April 2019

Healerens bøn

Når jeg kalder denne bøn for healerens bøn, må jeg i samme åndedræt erkende, at det er den bøn som har betydet overordentligt meget for mig personligt gennem årene og at det jo selvfølgeligt står dig helt frit, at bruge nøjagtigt den bøn som føles rigtigt for lige netop dig.

Herre, gør mig til et redskab for din strid.
Hjælp mig at bringe kærlighed, hvor hadet gror,
tro, hvor tvivlen råder,
Håb, hvor fortvivlelse hersker.

Hjælp mig at bringe tilgivelse, hvor uret begåes,
at skabe enighed, hvor uenighed hersker,
at sprede lys, hvor mørket ruger og
bringe glæde, hvor sorgen bor.

Mester, hjælp mig at søge,
ikke så meget at blive trøstet som at trøste,
ikke så meget at blive forstået som at forstå,
ikke så meget at blive elsket som at elske.

Det er gennem at give at vi modtager,
gennem at tilgive at vi tilgives,
gennem at miste vort liv at vi vinder det.
Det er gennem døden, vi opstår til
Det Evige Liv.