Bøn er et meget stærkt redskab, i en åndelig -og personlig udvikling.
Når man bygger en bøn op, er det vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil med den. Hvad vil man opnå.. Det plan, man sender bønnen ud fra, er det plan i de indre verdener, den vil blive responderet på. Det man sender ud, får man tilbage, men ofte i en noget forstærket form.
Sender man en selvisk eller behovsrelateret bøn ud, får man respons fra de lavere planer. Sender man en uselvisk og kærlig bøn ud, er det fra de højere planer man får tilbagemeldingen… Man vil altid få det man ønsker.. Måske ikke i den form, man håbede på, men responsen vil altid komme.

Når man konstruerer en bøn, vil man få mest kærlige respons på den, hvis den er formuleret i hjertet. Derfor er det godt, først at finde bønnens motiv?.. Hvorfor vil du overhovedet sende en bøn ud?. Hvad ønsker du at få tilbage? Hvad er formålet? Etc.
Skriv evt. disse ting ned.

Når man sender en bøn ud, er der altid nogen der gerne vil besvare den. Hvis du vil være sikker på, hvilken respons du får på din bøn, er det godt at have en konkret modtager på. Det vil sige at du kan bede evt. din vejleder, en bestemt mester på de indre planer eller en bestemt engel eller anden struktur om at besvare den, hvis du er klar til at modtage den respons der ligger i den. Det vil sige at man kan bede om noget, hvis det er ”i guddommelig vilje og hensigt”.

Når man så beder om noget, skal man være forberedt på, at man ikke altid selv er i stand til at gennemskue opgaverne der ligger forud for, at man kan modtage det man har bedt om.
Det forholder sig ofte sådan, at man ikke får leveret det man beder om, men derimod modtager gaverne/omstændighederne/vilkårene, for at man selv kan skabe det man ønsker sig. Herunder også modstand.
Er man ikke tilstrækkelig bevidst om dette, kan det ofte se ud som om, at man aldrig får det man selv mener man har brug for, eller hvad personligheden ønsker sig.

Vejlederne i den indre verden har store problemer med at finde ud af hvad det rent faktisk er, mennesket ønsker sig. Mennesker er meget flygtige i tanker og følelser.. De ønsker sig noget, og lykkes det ikke inden for en uge eller et år, så glemmer de det, og begynder at ønske sig noget andet.

At få opfyldt en bøn er ofte hårdt arbejde. Men det er først og fremmest at holde fast i den, så længe at de på de indre planer kan nå at se hvad det er man ønsker sig, og kan først realisere det, hvis man selv som menneske kan fastholde bønnen, mens man vel og mærket samtidig med arbejder målrettet mod målet. Spirituel udvikling er hårdt arbejde og det kræver megen disciplin.

Det er her begrebet karakterudvikling kommer ind i det. Når man beder om noget som kan ændre éns personlige situation, skal man tænke på, at man sidder i den situation, man selv har skabt, og har karma til. Det er ikke noget der er blevet trykket ned over hovedet på en, selv om, det ofte føles sådan for personligheden.

Skridt nr. 1 er at erkende, at der nogle ting, man ikke kan ændre på her og nu, det gælder ofte for omstændigheder el. påvirkning fra den ydre verden. Men man kan ændre sin opfattelse af fakta, og som man ændre sin begrebsverden, er det også andre ting/måder den ydre verden vil møde en med.

Så kan man sætte sig lidt og tænke på, hvad det er man gerne vil bede om, og hvad det ville kræve af dig.. Forstået på følgende måde.
Tag et eksempel, som er meget generelt: ”Jeg ønsker mig en partner. Ikke hvilken som helst, men den eneste ene”…
Så kan man spørge sig selv om.. Er jeg klar til at give afkald på min suverænitet? Ville jeg, som jeg er nu, være en god partner for nogen? Og evt. for hvem. (er det sådan en person du ønsker som partner?). Hvad kan jeg gøre for at blive den ”rigtige partner”? Er jeg villig til at give og ikke fokusere på hvad jeg kan få? Er jeg i det hele taget åben nok for at kunne se ham/hende, hvis jeg stødte på vedkommende? Etc.

Hvis man ikke kan svare ja, til nogle af disse spørgsmål, kan man så spørge sig selv om, om det ville være rimeligt at bede verdensaltet om en sådan ting. Eller i hvert fald have lidt forståelse for at det ikke lykkes sådan lige med det samme.

Dybest set er bøn en måde hvorpå man fortæller Fru/Hr. Gud, hvad det er man gerne vil have hjælp til at skabe. Ved motiv at fortælle hvilket ”stadie” man arbejder på, gennem intensiteten at vise hvor vedholdende man er, og gennem handlingen/karakterudviklingen at skabe de bedste forudsætninger for at kunne se de rigtige redskaber når de er der, til selv at kunne skabe den bøn man har sendt ud.

Visualisering er et godt redskab til at fastholde en bøn.
Man kan evt. visualisere situationen for sig. Det er her vigtigt at man går i detaljer. Jo mere detaljeret jo bedre billede får din vejleder af, hvad det er du siger/vil.

Hvis du kan lave en klar visualisering af din bøn, er det en god ide, f.eks at se sig selv som man er (vær ærlig) i forhold til den visualisering man har skabt. Hvis der er en disharmoni mellem det du har visualiseret og det du er, kan du i grove træk forestille dig hvilke forhindringer du vil støde på i skabelsen af realiseringen af din bøn.
Hvis du kan se det klart, kan du evt. bede om hjælp til at overvinde eller udføre de prøver/opgaver du vil komme til at støde på i din skabelsesproces.

Husk at menneskets udviklingsvej strækker sig helt fra det primitive dyremenneske og til det virkelige menneske. Altså mennesket på mesterstadiet. Og det er her skaberaspektet kommer ind i det. Netop derfor får du lov til selv at realisere din bøn. Nogle gange kan man opleve at man får skabt noget ufuldendt, eller noget der ikke helt virker efter hensigten, og det er her vi lærer. Næste gang vi skaber noget bliver vi bedre til at huske detaljerne og se de faldgruber der kan ligge i det. Giv dig selv en chance for at lære og udvikle dig, og fat mod.

Når du så har konkretiseret og analyseret din bøn, kan du bruge din visualiseringsteknik til gentagne gange at meditere på den. Det gøres med størst effekt, hvis du sætter/ligger dig stille samme tidspunkt hver dag, så dine vejledere ved hvornår der er ”hul i gennem” og du er fokuseret.

Held og lykke!

Mette Abrahamsen
19.7.04