Døden

For de fleste mennesker er døden den definitive afslutning på livet og det vi kalder bevidsthed, men er det nu også det?

Hvis vi har blot et nogenlunde kendskab til den spirituelle tankegang eller nogle af de efterhånden mange beretninger om ”overnaturlige” oplevelser der findes så mange af, så er det mere og mere tydeligt at der findes noget mere end det at være en skabning der fødes, kæmper livets kamp og til sidst dør.
De fleste har hørt eller læst de mange beretninger om det at gå gennem en tunnel for derefter at komme ud i lyset, beretninger der er de samme uanset religiøse eller andre tilhørsforhold, det drejer sig ret enkelt om det øjeblik hvor vor bevidsthed trækker sig tilbage fra den fysiske krop og igen får oplevelser af de verdener vi kommer fra, det drejer sig reelt ikke om en tunnel men den måde vor bevidsthed oplever forbindelsen i det fysiske.

Man skal tænke på, at som et menneske i inkarnation i en fysisk krop, så ser vi alting ”nedefra” og ”op” fordi vor bevidsthed og livsoplevelse er begrænset til ”her og nu” oplevelser.

Umiddelbart virker det som om det vi forstår med ”op” er der hvor livet fysisk ikke er mere for det er som regel der hvor vore sanseoplevelser stopper for de flestes vedkommende.
Der findes flere og flere mennesker der har direkte oplevelser og endnu flere der via andre får oplevelser der går ud over grænsen for det vi ”normalt” erkender som ”oppe”.

Som en naturlig proces i forbindelse med menneskets udvikling og nysgerrighed vil vi søge at overskride grænser for forståelse, det er en mekanisme der så at sige er bygget ind i os alle fra tidernes morgen, så egentligt kan man sige at den store søgning der for tiden sker i forbindelse med for eksempel påkaldelse af ånder og afdøde er de første spæde skridt i en åbning til en forståelse af at der er noget mere end den definitive afslutning vi kalder døden (det vil vare ca. 10 år fra nu før videnskaben vil være i stand til at bevise at der er et liv efter ”døden”).

Vender vi vores opfattelse eller forståelse til at se lidt mere ”oppefra”, så vil tingene se lidt mere nuanceret ud, vi vil se os selv som (i første omgang) en Sjæl der ganske rigtigt er inkarneret i en fysisk krop eller mere rigtigt i flere lag af mere og mere fysiske kroppe, det ene lag mere tæt og ”tungt” (stofligt tæt) end det foregående indtil vi har den krop vi kan tage og føle på.

Hvad betyder det så at dø eller være død?
Egentlig betyder det blot at vi gør os fri af det tungeste stof vi består af, vi er stadig os eller sagt på en anden måde, vi kan sammenligne os selv med en vinterdags påklædning udendørs med en stor frakke, handsker og tykt fodtøj, når vi kommer ind i varmen tager vi det ekstra tøj af , dette vil for de fleste føles som en lettelse og mere behageligt selv om vi er helt den samme indeni.

På samme måde vil vi opleve den såkaldte død, kroppen er ligesom frakken et ekstra stykke tøj der gør det muligt at kunne opleve at være udendørs uden for store gener, frakken gør det muligt at gøre ting og opleve ting som vi ellers ville være afskåret fra uden frakke, sko, hue med mere.

Det samme gælder de skavanker, fysiske skader og sygdomme der er bundet til den fysiske krop, de vil også være efterladt ganske som frakken.

Så egentligt er livet som vi kender det blot en proces som har til formål at samle erfaring, at løse valgte opgaver som har med karma at gøre, eller opgaver som vi har valgt at løse eller hjælpe verden med, måske har vi gamle oplevelser eller handlinger der skal rettes op på forløses.

Da vi er meget forskellige steder i vor udviklingsproces er der tilsvarende store forskelle på vore livsoplevelser og de valgte scenarier vi har valgt at træde ind i.
Det samme gælder de løsningsmodeller vi vælger at benytte, det der er det rette for den ene behøver ikke at være det rette for en anden.

Der findes mange der gerne vil fortælle os hvad der er sandhed og det rette for os at gøre med vores liv og derfor er det så vigtigt at mærke efter hvad der er rigtigt for os selv, mærke efter hvad der giver mening i netop vores eget liv som den person vi er.

Er man interesseret i at studere nærmere i hvad åndsvidenskaben siger om døden vil jeg foreslå at læse nærmere her: http://www.visdomsnettet.dk/a-678/

Erik Abrahamsen
Frederikshavn 9. Feb. 2020